SEMINAR/RADIONICA

 ODRŽIVA POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU;          
INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE“


Privredna komora Beograda u saradnji sa Beogradskom otvorenom  školom (Centar za evropske integracije), Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije i Agencijom za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Grada Beograda organizuje.

                                              

seminar/radionicu

ODRŽIVA POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU;
INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE“

Seminar/radionica će se održati u utorak, 26. oktobra 2010. god., sa  početkom u 09,45 časova, u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala na IV spratu.

Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine propisano je da ni jedno novo postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole, a sva postojeća postrojenja (koja se nalaze na Preliminarnom spisku  postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole) su u obavezi da ovu dozvolu pribave najkasnije do 2015. godine. Pribavljanje integrisane ( IPPC) dozvole bazira se na jednom od najsloženijih i investiciono najzahtevnijih propisa (za privredne subjekte) iz oblasti zaštite životne sredine, koji je kao takav postavljen na listu prioriteta Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u EU.

Evidentan je niz problema sa kojima se operateri susreću u postupku pripreme radi podnošenja zahteva za dobijanje IPPC dozvole. U tom smilsu, ovaj seminar ima za cilj da na interaktivni način predstavi, operaterima i predstavnicima lokalnih vlasti grada Beograda niz korisnih podataka, instrukcija i mogućih rešenja iskrslih poteškoća na koje se nailazi u procesu pripreme za pribavljanje IPPC.

Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, kao i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 23. oktobra 2010. godine potvrdite svoje učešće putem prijave (u prilogu) na e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs ili na fax: 011/ 3618-003.  Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jovana Grujić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda,  tel: 011/2641-355, lok. 113.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat