INTELEKTUALNA SVOJINA – ZNAČAJAN FAKTOR  RAZVOJA PRIVREDE

U Srbiji, svest o značaju intelektualne svojine, kao i veza između obrazovanja, naučno-istraživačkih instituta i komercijalnog sektora još uvek nije dovoljno razvijena. Međutim, ohrabruje činjenica da je učešće na seminaru, održanom u organizaciji Privredne komore Beograda i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, uzeo veliki broj predstavnika nauke i pronalazaštva, s jedne strane i privrednih subjekata s druge strane, koji su u interaktivnoj komunikaciji razmenili informacije o problemima na koje nailaze u sferi zaštite intelektualne svojine i načinima zaštite ove vrste vlasničkih prava.

Intelektualna svojina je unikatna i ona je plod lične kreativnosti i inovativnosti. Zadatak  društvene zajednice je, između ostalog, i da promoviše i podrži pravo na intelektualnu svojinu radi podsticanja pronalazaka i kreativnih ostvarenja od kojih kreativni pojedinci (inovatori i stvaraoci), privredni subjekti i društvo u celini treba da ostvare korist, dobrobit, ekonomski razvoj i ukupan napredak.

Činjenica jeste da je proces zaštite intelektualne svojine postupak koji zahteva finansijska ulaganja, a sam proces zaštite dugo traje, ali  su koristi od zaštite IS mnogostruko veće. Naime, zaštita prava intelektualne svojine je prevencija od neovlašćenog korišćenja, inovatori i stvaraoci ostvaruju nesumnjivu korist i priznaja, uvećava se novododata vrednost i ekonomska korist kada se radi o privrednim subjektima, zaštićena IS postaje predmet trgovine, uvećava se konkurentnost privrede i dr. Sve ove korisnosti koje su osigurane zaštitom IS su takođe i podsticaj stvaraocima i vlasnicima IS  da istraju u svom  radu u  stvaranju novih tehnologija, patenata, autorskih dela i dr.

Prezentacije sa seminara „Kako zaštititi intelektualnu svojinu“ mogu se preuzeti ovde.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat