ODRŽIVA POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKALNOM NIVOU
I
„INTEGRISANO SPREČAVANJE I KONTROLA ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE“

Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) propisano je da ni jedno novo postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole, a sva postojeća postrojenja (koja se nalaze na Preliminarnom spisku  postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole) su u obavezi da ovu dozvolu pribave najkasnije do 2015. godine.
Putem SWOT analize predstavnici postrojenja i lokalnih samouprava, zajedno sa predstavnicima Ministarstva, analizirali su mogućnosti i probleme u procesu pribavljanja integrisane dozvole. Načelnica Odeljenja za integrisane dozvole  u Ministarstvu, Nada Lukačević istakla je da je u ovom složenom procesu neophodna potpuna podrška menadžmenta preduzeća i svest o tome da integrisana dozvola nije samo papir, već da njome treba da budu obuhvaćeni svi uticaji koje određena kompanija može da ima na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat