JAVNA RASPRAVA U BEOGRADU -  NACRT STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU 2009. DO 2014. GODINE

 

U peiriodu od 24. septembra  zaključno sa 01. oktobrom 2009. godine  Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj  održaće Javnu raspravu Nacrta strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije u periodu od 2009. do 2014. godine. Javna rasprava će se održati prema sedam tematskih prioriteta Nacrta Strategije, a sve  aktivnosti će  predvoditi potpredsednik Vlade i ministar za  nauku i tehnološki razvoj gospodin Božidar Đelić.
Pozivaju se svi istraživači, profesori, studenti, privrednici, predstavnici drugih ministarstava i svi zainteresovani građani da uzmu učešća u Javnoj raspravi koja će se održati u Palati Srbuja. Zbog bezbednosnih procedure ulaska u Palatu Srbije, potrebno je svoje učešće potvrditi putem e-mail-a Strategija@nauka.gov.rs  ili telefonom na 011-3616-528.
Tematska javna rasprava po prioritetima Nacrta Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu 2009. do 2014 godine odvijaće se po sledećem programu:

 

Četvrtak,  24. septembar 2009.

16:00-18:00 Prioritetna oblast: „Informacione i komunikacije tehnologije“, Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)   (Prijavljivanje na najkasnije do 15,00 u sredu 23. septembra)

 

Petak 25. septembar 2009.

11:00-13:00 Prioritetna oblast: „Biomedicina“, Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)

13:30-15:30 Prioritetna oblast: „Poljoprivreda i hrana“,  Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)

16:00-18:00 Prioritetna oblast: „Energetika i energetska efikasnost“, Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)    (Prijavljivanje  najkasnije do 12,00 u četvrtak 24. septembra)

 

Ponedeljak 28. Septembar 2009.

10:00-12:00 Prioritetna oblast: „Zaštita životne sredine i klimatske promene“, Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)

16:00-18:00 Prioritetna oblast: „Nauka o materijalima i nanonauke“,  Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)    (Prijavljivanje  najkasnije do 12,00 u petak 25. septembra.)

 

Četvrtak 01. Oktobar 2009.

16:00-18:00 Prioritetna oblast: „Društvene i humanističke nauke“, Palata Srbije, sala Beograd (svečani ulaz)  (Prijavljivanje na najkasnije do 12,00 u sredu  30. septembra.)

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat