JKP GRDASKA ČISTOĆA BEOGRAD: PROJEKAT “RECIKLAŽA”

Ovih dana se na ulicama Beograda mogu primetiti šareni kontejneri. U pitanju je projekat ‘’Reciklaža’’, JKP ‘’Gradska čistoća’’ namenjen recikliranju otpadnih materija što znatno utiče na zaštitu i očuvanje životne sredine. Do sada smo ovakve kontejnere mogli da vidimo samo na šetalištu ‘’25. Maj’’, a od ovih dana viđaćemo ih širom grada. Još jedan od ciljeva ovog projekta je i što veće korišćenje novih tehnologija, čijom se primenom značajno utiče na smanjenje buke, vibracija, zagađenja vazduha itd., a time i na zagađenje životne sredine.

Deo projekta ‘’Reciklaža’’ predstavljaju reciklažna ostrva koja su opremljena sa tri tipska kontejnera za odlaganje: papira, metala i plastike (PET ambalaža). Kako bi se građani lakše snalazili, kontejneri su ofarbani u različite boje, zeleni za papir, plavi za metal i narandžasti za plastiku. Otpad iz kontejnera će se uklanjati uz pomoć kamiona za bočni utovar smeća, koji će ga prevoziti do mesta gde će biti obrađivan.

Inače, prvo reciklažno ostrvo otvoreno je juna ove godine na Novom Beogradu. Plan JKP ``Gradska čistoća’’ je da ovkva ostrva postavi na 38 lokacija u gradu, a takođe jedan od planova JKP „Gradska čistoća” je i otvaranje nekoliko reciklažnih dvorišta.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat