EVROPSKI SAMIT O KLIMATSKIM PROMENAMA

U organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za zaštitu životne sredine i "Unilever" kompanije i uz podršku organizacije "Dow" i Prijatelja Evrope, a povodom Nedelje Ekologije, u periodu od  23 - 26. juna 2009. godine u Briselu će biti održan: EVROPSKI SAMIT O KLIMATSKIM PROMENAMA: „Smernice za usklađivanje pravila“.

Ovaj dogadjaj će biti prilika da se na jednom mestu susretne veliki broj: eksperata i predstavnika kompanija koje se bave problematikom klimatskih promena, visokih predstavnika evropske i svetske administracije - ljudi koji donose ključne odluke (koje se odnose na oblast klimatologije) u ime svojih država i saveza država. Takodje, očekuje se prisustvo predstavnika velikog broja medija.

Učesnici ovog samita će imati priliku da tokom četri dana njegovog trajanja medjusobno razmene mišljenja, iskustva, planove, predloge i programe vezane za problematiku klimatskih promena - posebno imajući u vidu aktuelnu ekonomsku situaciju u svetu, globalne klimatske promene i svetske privredne tokove, a sve to u funkciji održivog razvoja.

Vodeća svetska politička i ekspertska elita: José Manuel Barroso (Predsednik Evropske komisije), Stavros Dimas(Komesar za zaštitu životne sredine EC), Andreas Carlgren (Ministar zaštite životne sredine Švedske), Zoran Kus (Državni sekretar, Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Slovenije), Gerard van Harten (Predsednik DOW kompanije), Jean-Louis Borloo (Ministar za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Republike Francuske), kao i mnogi drugi, u svojim obraćanjima prisutnim učesnicima samita predstaviće očekivane aspekte globalnih klimatskih promena, ukazujući, pri tom, na posledice emisije štetnih gasova i stepen njihovog negativnog uticaja po Planetu. Na samitu će biti razmatrani pravci razvoja industrijskog sektora na globalnom i nacionalnim nivoima, stavovi evropske i svetske administracije, mere koje su donete, kao i mere kojie su u planu da budu donete sa ciljem očuvanja životne sredine počev od lokalnog do globalnog nivoa.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat