«E-UČENJE O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE»

 

Imajući u vidu značaj razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, njihov pozitivan uticaj na regionalne i lokalne razvojne mogućnosti, kao i razvoj novih generacija tehnologija, u Privrednoj komori Beograda održan je, 8. juna 2009. godine, seminar: «E-učenje o obnovljivim izvorima energije». Cilj seminara bio je promovisanje značaja i potrebe korišćenja obnovljivih izvora energije, putem programa koji se već par godina realizuje od strane Italijanske nacionalne agencije za nove tehnologije, energiju i okolinu (ENEA) i UNESKO-a. Sadržaj ovog programa usmeren je na OIE: sunčeva energija, geotermalna energija, biomasa, energija vetra, energetska efikasnost, vodonik i gorivne ćelije i mini hidro-elektrane.

Tokom održanog seminara (koji je prvi u nizu seminara koji će se na ovu tematiku organizovati u Privrednoj komori Beograda), prof. dr. Marija Todorović, koordinator ENEA programa za Srbiju i predavač na ovom seminaru, govorila je o izuzetnom značaju energetske efikasnosti u zgradarstvu. Prof Todorović je naglasila da ulaganja u energetsku efikasnost zgrada daju daleko veće uštede energije (i finansijskih sredstava) od izgradnje novih energetskih postrojenja. Istraživanja koja su sprovedena u nekim zemljama EU od strane UNECE govore u prilog ovoj tezi. Naime, na svaki euro investiran u održivo preuredjenje stambenog/poslovnog prostora (u smislu poboljšanja energetske efikasnosti, primenom novih tehnologija) uštedi se dva eura, koja bi se inače uložila u izgradnju energane (a pri tom, u ovom drugom slučaju - gubici energije i novca ne bi bili eliminisani).Osim finansijskih efekata, aktivna primena energetske efikasnosti u zgradarstvu (bilo da se radi o poboljšanju postojećih ili izgradnji novih objekata) unapredjuje zdravlje i kvalitet života stanovništva. Korak dalje je i činjenica da, pravilnom optimizacijom, zgrade koje su potrošači energije, mogu i same postati proizvođači energije.

U narednom periodu u Privrednoj komori Beograda biće održani seminari na kojima će polaznici, članovi komore, biti obučavani da, kada je reč o energetskoj efikasnosti,  putem kompjuterskih programa vrše simulaciju ponašanja zgrada i da primenom novih tehnologija uspostavljaju optimizaciju obima potrošnje energije objekta, tokom cele godine: zima/leto.

Uz podršku Privredne komore Beograda, zainteresovani članovi Komore imaju mogućnost da se prijave za «e-learning», a potom i za «on-line» testiranje stečenih znanja o pojedinim ili svim sektorima OIE, nakon čega će steći mogućnost dobijanja sertifikata UNESCO-ENEA.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat