STARTOVAO EU PROJEKAT „EUbuild ENERGY EFFICIENCY”

U skladu sa akcionim planom EU projekta „MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA  ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA - EUbuild ENERGY EFFICIENCY“  održan je kick-off meeting partnera na projektu, tokom koga je razvijena šema radnih paketa za period od naredna 24 meseca koliko traje projekat.  Na kick-off sastanku dogovorena je dinamika aktivnosti na projektu i međusobna saradnja partnera. Očekuje se da će rezultati projekta EUbuild energy efficiency doprineti  doprineti bržem dostizanju     cilja koji je postavila Evropska unija o smanjenju potrošnje energije u zgradarstvu od 20%.

Na veoma posećenoj pres konferenciji, predstavnici svih sedam partnera na projektu predstavili su svoje organizacije, trenutno stanje u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu u svojim zemljama i svoje aktivnosti i očekivanja u projektu. U okviru projekta biće sprovedeno istraživanje o finansiranju pojekata iz oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu i  organizovani okrugli stolovi za različite ciljne grupe u svim partnerskim zemljama, kao i studijske posete i učestvovanje na međunarodnim konferencijama posvećenim ovoj temi. Specifični ciljevi ovog projekta su:
  1. Formiranje baze propisa iz oblasti energetske efikasnosti, podsticaja i finansijskih mehanizama u zemljama partnerima i EU i obezbedjenje dobrog protoka informacija i  znanja između partnera u projektu
  2.  Obezbeđenje koordinacije i dobrog protoka informacija između javnih institucija, privatnog sektora i NVO o razvoju finansijskih instrumenata.
  3.  Razvoj preporuka za zemlje partnere.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat