ODRŽAN SEMINAR: „MEDICINSKI OTPAD U SRBIJI” (ZAKONODAVSTVO, STANJE I PERSPEKTIVE)

Sa ciljem da se omogući kvalitetna i pravovremena informisanost poslovnih subjekata koji obavljaju zdravstvenu zaštitu ili upravljaju medicinskim i farmaceutskim otpadom, Privredna komore Beograda, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju,  u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Agencijom za zaštitu životne sredine i Gradskim zavodom  za javno zdravlje Beograd, 2. marta 2011. godine, organizovala je seminar „Medicinski otpad u Srbiji” (zakonodavstvo, stanje i perspektive).

Upravljanje medicinskim otpadom u Srbiji regulisano je čitavim nizom zakonskih akata, među kojima su  Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010) i Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 78/2010). Ovaj pravilnik, kojim se propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita i način upravljanja farmaceutskim otpadom, donet je  u saradnji Ministarstava zdravlja i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Njim se određuje i sadržina plana upravljanja otpadom, kao i lista apoteka koje su dužne da preuzimaju neupotrebljive lekove od građana.

Na seminaru je istaknuto da je neophodno uspostavljanje savremenog sistema upravljanja medicinskim otpadom i da je potrebno ispuniti niz zakonskih, institucionalnih i tehničkih uslova. Definisanje postupaka u upravljanju medicinskim otpadom treba da se fokusira na otpad kojim je neadekvatno upravljano i koji u najvećoj meri predstavlja opasnost po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

 Na seminaru je prezentovan i ekološki projekat Privredne komore Beograda - BERZA OTPADA, koja predstavlja mesto na kome se susreću ponuda i tražnja svih vrsta otpadnih materijala / sekundarnih sirovina koje mogu poslužiti kao sirovine za dalju proizvodnju. Postupak izlaganja informacija u poslovnoj bazi BERZA OTPADA, kao i pretraživanje same BERZE OTPADA  su  BESPLATNI  i deo su seta usluga koje Privredna komora Beograda pruža svojim članicama, sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, podizanja nivoa kvaliteta, konkurentnosti i profitabilnosti njihovog poslovanja.

Zbog velikog značaja i interesovanja Privredna komora Beograda, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju u narednom periodu planira da organizuje niz seminara koji su iz oblasti upravljanja medicinskim otpadom.

Prezentacije sa seminara „Medicinski otpad u Srbiji” (zakonodavstvo, stanje i perspektive)“ mogu se preuzeti ovde.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat