22. APRIL 2009. - DAN PLANETE ZEMLJE 
«KAMPANJA ZELENE GENERACIJE»

 

Prvi masovni protesti za zaštitu životne sredine odigrali su se 1970. godine kada je i zvanično, 22. april, označen kao Dan planete Zemlje - dan posvećen borbi protiv ugrožavanja životne sredine. Ova inicijativa se pokazala kao uspešan pokretač akcija i kampanja u oblasti zaštite životne sredine koje su u narednim godinama usledile. U mnogim zemljana sveta se svake godine 22. aprila organizuje niz akcija koje imaju za cilj kreativnu promenu ekološke svesti na lokalnom, nacionalnom i globalnom planu i u kojima već učestvuje više od pola milijarde ljudi.

Dan planete Zemlje 2009 odvija se pod geslom «Kampanja zelene generacije».

«Green Generation Campaign» će trajati dve godine. U svetlu predstojećih pregovora o novom sporazumu o klimatskim promenama, Dan planete Zemlje 2009 će biti dan akcije i građanske inicijative u borbi za osnovne prinicipe kao što su:

  • budućnost zasnovana na obnovljivim izvorima energije koji će smanjiti zavisnost od neobnovljivih (fosilnih) izvora energije,
  • angažovanje svakog pojedinca na odgovornoj, održivoj potrošnji,
  • stvaranje nove, «zelene», ekonomije koja će smanjiti siromaštvo  i
  • usmeravanje svetskog obrazovnog sistema ka problemima zaštite životne sredine.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat