SVETSKI DAN VODA - 22. MART, ”VODA ZA GRADOVE, ODGOVOR URBANIM IZAZOVIMA” 

Na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru,  održanoj 1992. godine, 22. mart proglašen je Svetskim danom voda i sve države se ovog dana pozivaju da primene preporuke UN i pripreme odgovarajuće aktivnosti za obeležavanje Dana voda. Ove godine Svetski dan voda se obeležava pod sloganom ”Voda za gradove; odgovor urbanim izazovima” i cilj je da se međunarodna pažnja fokusira na  uticaj rasta populacije, industrijalizacije i klimatskih promena na urbane vodne sisteme. Tokom 20.veka svetska populacija se utrostručila dok je potreba za vodom porasla šest puta. U sledećih pedeset godina očekuje se da će rast svetske populacije iznostiti 40 do 50% i zajedno sa industrijalizacijom i urbanizacijom dovešće do porasta potreba za vodom, što će imati ozbiljne posledice na životnu sredinu. Jedan od Milenijumskih ciljeva do 2015. godine je da prepolovi broj ljudi koji nemaju pristup pijaćoj vodi.

Svetski dan voda grad Beograd će obeležiti skupom pod nazivom "Voda za gradove: Odgovor urbanim izazovima", koji će biti održan na Adi Ciganliji 22. marta u restoranu "Jezero", sa početkom u 13 časova. Suorganizatori proslave su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, JVP "Beogradvode", JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i Nacionalni komitet za saradnju sa međunarodnim hidrološkim programom UNESCO IHP.

Skupu će prisustvovati predstavnici značajnijih institucija koji se bave vodama sa različitog aspekta (voda za piće, voda za višenamensko korišćenje, otpadna voda, kvalitet voda, voda kao uzrok poplava i šteta, voda kao plovni put, voda kao deo ambijenta), što će biti i prilika za razmenu iskustava i nastavak dalje uspešne saradnje u cilju stvaranja boljih uslova kada su u pitanju "gradske vode". Institucije koje su organizatori proslave predstaviće aktivnosti sprovedene u proteklom periodu, koje su od značaja za poboljšanje uslova za upravljanje vodama u gradskim sredinama. Na skupu će biti tradicionalno dodeljene povelje pojedincima koji su dali značajan doprinos u razvoju uslova uređenja gradskih voda.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat