EVROPSKA KOMIISIJA: USVOJENE UREDBE O ZAMENI KLASIČNIH SIJALICA ŠTEDLJIVIM

 

Evropska komisija je 18. marta 2009. godine usvojila dve uredbe (Commission Regulation (EC) No 244/2009 i Commission Regulation (EC) No 245/2009koje predstavljaju implementaciju Direktive 2005/32/EC, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti sijalica koje se koriste u domaćinstvima, kancelarijama i industriji, kao i uličnog osvetljenja. Smatra se da će primenom ovih Uredbi do 2020. godine doći do uštede od oko 80 TWh, kao i smanjenja emisije CO2 za oko 32 miliona tona godišnje. Zamena neefikasnih, klasičnih sijalica počeće ove godine i će trajaće do 2012. Očekuje se da će, kao rezultat ovih uredbi, biti omogućena ušteda od oko 11 milijardi evra godišnje.

Ove mere i formalno potvrdjuju namere zemalja Evropske unije u dostizanju sebi zadatih ciljeva u oblasti energetske efikasnosti i zaštite od klimatskih promena. Uredbe postavljaju zahteve energetske efikasnosti, funkcionalnosti i informacija o proizvodu, odnosno za sijalice koje se koriste u domaćinstvima, kao i za one koje se obično koriste u kancelarijama, industriji i za ulično osvetljenje. Domaćinstva će moći da biraju između dugotrajnih kompaktnih fluoroscentnih lampi, koje trenutno omogućavaju najveću uštedu energije (do 75%), i efikasnih klasičnih lampi, koje omogućavaju uštedu između 25% i 50%. U zavisnosti od broja instaliranih lampi, prosečno domaćinstvo bi prelaskom sa upotrebe klasičnih sijalica na kompaktne fluoroscentne lampe moglo da uštedi između 25 i 50 € godišnje.

Uredbe o korišćenju štedljivih sijalica predstavljaju, takodje, i deo seta mera u oblasti ekodizajna, koje Evropska komisija ima nameru da usvoji u narednim mesecima, a koji će za cilj imati i tretiranje proizvoda kao što su bela tehnika, elektronika ili uređaji za grejanje.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat