«OČISTIMO SRBIJU»
OTVOREN KONKURS ZA FINANSIRANJE AKCIJE

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja predstavilo je u Domu Narodne skupštine Srbije, 2. marta 2009. godine početak akcije «Očistimo Srbiju» (jedan od tri prioriteta Vlade Republike Srbije za 2009. godinu). Osnovni cilj ove akcije je očuvanje životne sredine, podizanje nivoa ekološke svesti građana, uklanjanje svih vrsta divljih deponija  i podizanje kapaciteta eko industrije.

Finansijska sredstva za akciju «Očistimo Srbiju» obezbeđena su iz:

 1. Fonda za zaštitu životne sredine (u iznosu od 500 miliona dinara) 
 2. Nacionalnog Investicionog Plana (u iznosu od 255 miliona dinara) i
 3. Nacionalne službe za zapošljavanje (u iznosu od 150 miliona dinara).

1. FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

Objavljen je konkurs, a rok prijavljivanja projekata je počev od 02. do 16. marta 2009. god.

Sredstva fonda namenjena su:

  1. Podršci razvoja eko industrije (iznos od 300 miliona dinara)

   Korisnici ovih novčanih sredstava su pravna lica i preduzetnici. Sredstva se u vidu zajmova odobravaju za kupovinu opreme (mlinovi, prese, filteri za vazduh i sl.). Maksimalni iznos po pojedniačnom zahtevu je 10 miliona dinara, rok korišćenja zajma je do 5 godina uz grejs period od 12 meseci i kamatnu stopu od 4 % godišnje. Obezbedjenje je zalog na nepokretnosti i garancija polsovne banke.

  2. Podršci lokalni upravama u realizaciji ekoloških projekata (iznos od 200 miliona dinara)

   Korisnici ovih grantova su opštine i gradovi. Reč je o odobravanji bespovratnih sredstava za rešavanje lokalnih i regionalnih ekoloških probelma (npr. saniranje deponija), a prednost imaju opštine sa većim učešćem sopstvenih sredstava u eko projektima.

2. NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Iz ovog izvora obezbedjena su sredstva u iznosu od 255 miliona dinara i namenjena su podršci komunalnog opremanja gradova i opština (kante, kontejneri i kamioni za odnošenje smeća). Komunalnu opremu nabavlja Ministarstvo i dodeljuje je na korišćenje opštinama. Ova pomoć je namenjena opštinama sa najnižim stepenom komunalne opremljenosti i opštinama koje sprovedu najviše akcija sanacije deponija.

Ministarstvo je preko Fonda za zaštitu životne sredine uputilo poziv opštinama da dostave podatke o stanju komunalne oprenmljenost.

3. NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) podržaće akciju »Očistimo Srbiju» sa iznosom od oko 150 miliona dinara. Akcija će širom Srbije omogućiti i zapošljavanje jednog broja nezaposlenih lica. Podrška NSZ se ogleda u sprovodjenju javnih radova na čišćenju divljih deponija, a prioritet će imati opštine koje imaju ekološke progleme  i visok stepen nezaposlenosti. Javni poziv će objaviti NSZ na svom sajtu, a mogućnost za angažovanje imaće samo ona lica koja su zvanično nezaposlena (evidentirana na birou) i koja spadaju u kategoriju teško upošljivih.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat