TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU 2009.


Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj, Božidar Đelić, uputio je 20. februara 2009. godine poziv pronalazačima i inovatorima da učestvuju na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Ovim pozivom je zvanično proglašen početak, petog po redu, Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, koje organizuje Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom komorom Srbije i Radio-televizijom Srbije.

Cilj organizovanja Takmičenja jeste promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Takmičenje je podeljeno u pet kategorija:

  • realizovanje inovacije
  • energetska efikasnost
  • inovativne ideje
  • potencijali
  • inovativne opštine

Početni nagradni fond iznosi 12 miliona dinara.

Svim takmičarima je obezbeđena besplatna edukacija kroz treninge i konsalting, u određenom opsegu i po određenim temama, u zavisnosti od takmičarske kategorije.

Prijavljivanje zainteresovanih za učešće na Takmičenju je počelo 20. februara 2009. godine, a prijava ideja, invencija i inovacija počinje 01. marta 2009. i trajaće do 31. marta 2009. godine.

Detaljnije informacije mogu se naći na web portalu www.inovacija.org
 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat