ŽIVOTNA SREDINA: VODIČ ZA ODGOVOR NA UDES 

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije izdalo je jula 2009. godine "Vodič za odgovor na udes", koji predstavlja prevod „Vodiča za hitne intervencije“ (Emergency Response Guidebook 2008- ERG2008). Ova knjiga je namenjena vatrogasnoj službi, policiji i pripadnicima drugih službi koje bi se mogle naći na mestu saobraćajnog udesa sa opasnim materijama. To je prvenstveno pomoć onima koji prvi stižu na mesto udesa, jer omogućava brzu identifikaciju ili generičku klasifikaciju materije koja je uključena u udes, a takođe pruža uputstva za zaštitu učesnika i stanovništva u početnoj fazi udesa.

Vodič za hitne intervencije je prvi put objavljen u Americi 1973. godine i od tada se na svakih 4-5 godina izdaje novo, dopunjeno izdanje, radi prilagođavanja novim proizvodima i tehnologijama.

ERG2008 obuhvata liste opasnih materija iz najnovijih preporuka Ujedinjenih nacija, kao i iz drugih nacionalnih i međunarodnih propisa, ali ne pruža informacije o fizičkim i hemijskim osobinama opasnih materija. Podeljen je na četiri dela, označenih različitim bojama, radi bržeg pronalaženja potrebnih informacija:

  • stranice oivičene žutom bojom: Indeks opasnih supstanci, dat numeričkim redosledom prema ID broju
  • stranice oivičene plavom bojom: Indeks opasnih materija dat abecednim redom prema nazivu materije
  • stranice oivičene narandžastom bojom: Ovaj deo se sastoji od 62 pojedinačna uputstva sa merama koje treba preduzeti u slučaju udesa
  • stranice oivičene zelenom bojom: Date su dve tabele. U Tabeli 1. su date preporuke za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. U Tabeli 2 je dat spisak materija koje reaguju sa vodom i proizvode toksične gasove.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat