SEMINAR
“ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I
SOCIO-UGROŽENIH GRUPA U  RECIKLAŽNOJ INDUSTRIJI “

 

U cilju pravovremene i kvalitetne informisanosti poslodavaca, udruženja osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih grupa, u vezi sa obavezama koje im u narednom periodu predstoje, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom ekomomije i regionalnog razvoja, Ministarstvom rada i socijalne politike kao i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizuje seminar:

» Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u  reciklažnoj industriji «

Seminar će biti održan u četvrtak, 19. maja 2011. god., sa početkom u 10,00 časova, u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala na VI spratu.

Cilj seminara je stvaranje uslova za primenu i sprovođenje usvojenih zakona, kao i upoznavanje poslodavaca, zaposlenih, službi ljudskih resursa i drugih subjekata sa potrebom i obavezom uključivanja osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u radni proces u reciklažnoj industriji.

Učešće na seminaru je bez kotizacije. Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, kao i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 18. maja 2011. god.  potvrdite svoje učešće  na seminaru putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na fax: 011/ 3618-003 ili na  e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jovana Grujić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda,  tel: 011/2641-355, lok. 113.  

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat