Zakon o zmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, usvojen u Skupštini  Republike Srbije maja 2009. godine, u sebi sadrži preporuke Seveso II direktive. Definisano je Seveso postrojenje, kao postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna i može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih. Takođe, definisane su obaveze operatera Seveso postrojenja, koji mora da dostavi obaveštenje, odnosno da izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Ministartsvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije je identifikovalo postrojenja koja podležu obavezama Seveso II direktive i objavilo Preliminarni spisak postrojenja Preliminarni spisak postrojenja (14. maj 2009. godine.) Trenutno se u izradi nalaze i tri podzakonska akta, što će omogućiti kompletnu primenu ove direktive koja omogućava prevenciju, pripremljenost i brzi odgovor na hemijski udes.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat