ODRŽAN SEMINAR "ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA  INVALIDITETOM
I SOCIO-UGROŽENIH GRUPA U SEKTORU RECIKLAŽNE INDUSTRIJE''
 

U organizaciji Privredne komore Beograda, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Mistarstva rada i socijalne politike i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije 19. maja 2011. godine održan je seminar na temu ”Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i socio-ugroženih grupa u sektoru reciklažne industrije ”

Cilj seminara je podizanje nivoa zapošljivosti građana Republike Srbije, postizanje opšteg blagostanja kroz primenu adekvatnih mera za borbu protiv siromaštva i nerazvijenosti koje predstavljaju prioritetan zadatak svih činilaca jednog društva. Na tom putu sve državne ustanove i organizacije civilnog društva imaju moralnu i zakonsku dužnost i obavezu da ulože sve napore, pojedinačno ili u sinergiji, kako bi povećale lični, ali i prosperitet okruženja u kom deluju, žive i posluju. 

Panelisti ovog skupa su istakli da se, i pored stvaranja stimulativnog okruženja, povoljnih internih i eksternih uslova i stimulativnih mera za sve građane, posebna pažnja mora posvetiti i manjinskim grupama koje, zbog socio-ekonomskih osobenosti koje ih izdvajaju iz celokupne populacije, ponekad ne mogu da ostvare svoja ljudska prava bez stvaranja specifičnih preduslova. Zbog toga se u savremenim društvima često posebnim zakonodavnim aktima stvara podsticajni ambijent kako bi se uvažile specifičnosti navedenih grupa, ali i kako bi ih one očuvale i/ili unapredile.

Veoma je značajno i stimulativno to što bi poslodavci uz pomoć ovih ugroženih grupa, koristeći kreativna rešenja zapošljavanja i prilagođavanja radnih mesta, mogli značajno da unaprede svoje poslovanje. Ujedno, ovakve organizacije bi imale priliku da se pozitivno predstave u svetlu društveno odgovornog poslodavca i značajnog partnera države u procesu rešavanja važnih socijalnih pitanja.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat