ODRŽAN SEMINAR „EMAS  III SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
KOJI SE VISOKO VREDNUJE NOVA ŠANSA ZA SRPSKA PREDUZEĆA (SA PRIMERIMA IZ PRAKSE)


Seminar EMAS III
U Privrednoj komori Beograda održan je seminar o primeni EMAS III - sistema upravljanja zaštitom životne sredine.  EMAS (Eco Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni program za upravljanje zaštitom životne sredine, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine. EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001:2004 standarda, kao i dodatne zahteve. Prema regulativi Evropske komisije o EMAS-u 1221/2009, koji se primenjuje od januara 2010. godine, omogućeno je uključivanje u zvanični EMAS registar i organizacijama van EU.

Učesnici seminara upoznati su sa osnovnim zahtevima i koristima od EMAS sistema, razlikama i sličnostima sa ISO 14001, mogućnostima za EMAS registraciju i elementima EMAS sistema koji se mogu iskoristiti za unapređenje praćenja i izveštavanja o uticajima na životnu sredinu u okviru preduzeća. Očekuje se da Evroska unija uskoro pripremi smernice za uviđenje EMAS-a u zemljama van Evropske unije, na osnovu kojih će resorno ministarstvo doneti odgovarajuće pravilnike. Predstavnik konsultantske kuće Denkstatt iz Austrije, u kojoj oko 550 organizacija ima uveden EMAS, izložio je nekoliko konkretnih primera uvođenja EMAS III u austrijskim organizacijama.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat