’’LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA BEOGRADA 2011- 2020.’’

U Privrednoj komori Beograda 11. novembra 2011. godine održan je okrugli sto na kome je predstavljen ’’Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011- 2020.’’. Okruglom stolu prisustvovao je veliki broj privrednika i predstavnika lokalne samouprave čije su aktivnosti vezane za sektor upravljanja otpadom. Skup je otvorio predsednik Pprivredne komore Beograda Milan Janković koji je podržao razvijanje diskusije po svim temama zaštite životne sredine, a pogotovo kada je u pitanju upravljanje otpadom na teritoriji grada Beograda.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dalo je pozitivno mišljenje na Lokalni plan o upravljanju otpadom grada Beograda kao i saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. U skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije, pomoćnik ministra u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Aleksandar Vesić podsetio je da je predviđeno da se na teritoruji Republike Srbije do kraja 2019. godine otvori 26 regionalnih centara upravljanja otpadom što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta.

Gospođa Mirjana Gucić, zamenik sekretara u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine grada Beograda, upoznala je prisutne sa ovim strateškim dokumentom naglašavajući da se njime definišu ciljevi upravljanja otpadom u narednih 10 godina i da je zasnovan na Strategiji upravljanja otpadom RS, Zakonu o upravljanju otpadom RS i drugim značajnim dokumentima u ovoj oblasti. U okviru dokumenta analizirano je stanje na svih 17 gradskih opština, ali planom je obuhvaćeno 14 gradskih opština, budući da su tri opštine Barajevo, Obrenovac i Lazarevac potpisale sporazum o zajedničkom upravljanju otpadom i donele zajednički regionalni plan u okviru Kolubarskog regiona. Takođe je navela ulogu privrednih subjekata u podizanju javne svesti u ovoj oblasti kao i njihovu pomoć u uspostavljanju ovog integrisanog sistema u narednih 10 godina.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Aleksandar Vesić, istakao je dosadašnje uspešne rezultate u sferi podizanja javne svesti po pitanju upravljanja otpadom potvrđujući to informacijom da se do pre dve godine na teritoriji Republike Srbije nalazilo čak 4486 divljih deponija, te da je taj broj smanjen na oko 3.000 i to kroz realizaciju raznih ekoloških akcija. Takođe je rekao da trenutno na teritoriji Republike Srbije postoji 164 zvanične regionalne deponije.

Usvojeni lokalni plan upravljanja otpadom na 14 beogradskih opština doneće prihode od 20 miliona evra godišnje, a ukupna investiciona ulaganja u narednih deset godina u taj sistem su 228,2 milliona evra. Na okruglom stolu je rečeno da bi grad Beograda ovaj projekat finansirao sa 82,6 miliona evra, IPA fondovi sa 24,4 miliona evra, Fond za zaštitu životne sredine Srbije sa 9,2 milliona evra, a iz kredita će se obezbediti 112 miliona evra.

Prema rečima prof dr Marine Ilić, šefa tima za izradu projekta , projekcija je da će u narednih 20 godina nastati 14,5 miiona tona otpada na 14 beogradskih opština i da je potrebno uvesti kontejnere za odvojeno sakupljanje otpada, kao i reciklažna dvorišta i da se predlažu podzemni kontejneri za mešani otpad i podzemni kontejneri za papir, metal i staklo. Neke opštine, kao što su Surčin, Sopot, Mladenovac i Grocka će koristiti kontejnere od 1,1 metra kubnog i kante od 240 litara za mešani otpad, kao i kontejnere od 240 litara za papir i metal.

U svakoj opštini se planira uspostavljanje reciklažnog dvorišta gde bi gradjani sami donosili akumulatore, baterije, ulja, drvo, električni i elektronski otpad, PET, metal, papir, i kabasti otpad i taj otpad bi se besplatno ostavljao u reciklažnom dvorištu.

U planu je izgradnja tri transfer stanice koje bi imale i po jednu liniju za odvajanje i presovanje otpada. Jedna takva stanica predvidja je za opštine Novi Beograd, Zemun i Surčin i dve za Rakovicu, Čukaricu i Voždovac.

Takođe je navela da je u planu da se mešani otpad transportuje u postrojenje za mehaničko-biološki tretman u Centar za upravljanje otpadom u Vinči i da će postojeće deponija u Vinči biti sanirana i pored nje će se izgraditi nova. Očekivani kapacitet postrojenja iznosi više od 150.000 tona goriva godišnje iz otpada. Dodala da je i da je predvidjena izgradnja postrojenja za kompostiranje zelenog otpada, otpada koji sakuplja JKP "Gradsko zelenilo" i ostala Javno komunalna preduzeća.

U planu je i izgradjenja i postrojenja za recikljažu gradjevinskog otpada kao i izgradnja ili rekonstrukcija postrojenja za tretman otpada životinjsklog porekla.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat