ODRŽAN OKRUGLI STO “UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU SRBIJI” 

U okviru projekta Privredne komore Beograda „EUbuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ (www.eubuild.com),  održan je okrugli sto na temu „Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji”.  Državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Bojan Đurić, najavilo je danas da će banke, najverovatnije od početka iduće godine, ponuditi gradjanima subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti objekata. Ministarstvo je izdvojilo 200 miliona dinara za te namene, a pregovori sa bankama su u finalnoj fazi. Ministarstvo će u potpunosti subvencionisati kamatu iz sredstava budžeta Fonda za zaštitu životne sredine. Srbija je, prema njegovim rečima, na pretposlednjem mestu u Evropi po energetskoj efikasnosti objekata. Procenjuje se da u našoj zemlji ima izmedju 500.000 i 700.000 energetski veoma neefikasnih objekata. 

Jasminka Pavlović, načelnica odeljenja za građenje u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja predstavila je Pravilnik  o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, koji su usvojeni u avgustu ove godine. Puna primena ovih pravilnika je planirana od 30. septembra 2012, od kada će novi stambeni objekti morati da imaju utvrđene energetske razrede, popularno nazvane „energetski pasoši“. Za postojeće objekte nije obavezna sertifikacija, izuzev u slučaju renoviranja,  kada je obavezno da objekat dobije energetski razred više. Gospođa Pavlović istakla je da će uvođenje naplate po utrošku energije podstaći građane na ulaganje u izolaciju svojih kuća i stanova.

Dimitrije Lilić, savetnik za energetsku efikasnost u zgradarstvu u Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije, govorio je o planovima Evropske unije o poboljšanju energetske efikasnosti, kao i trenutnom stanju nacionalnog zakonodavsta u ovoj oblasti. U junu ove godine Evropski parlament dao je predlog Direktive o energetskoj efikasnosti, kojim se, izmedju ostalog, uvodi obavezno renoviranje 3% zgrada u javnom vlasništvu godišnje, koji je iyavao dosta polemike medju državama članicama.

Na okruglom stolu predstavljeni su i rezultati Projekta energetske efikasnosti u Srbiji, kojim je u ovoj fazi predviđeno renoviranje 62 zgrade u javnom vlasništvu, uz sveobuhvatnu primenu mera za poboljšanje energetske efikasnosti. Predviđene uštede energije su do 40%, a smanjenje emisije CO2 u proseku 42%. Privredna komora Beograda, u okviru projekta „EUbuild energy efficiency“, nastaviće sa organizovanjem sastanaka posvećenih poboljšanju energetske efikasnosti u Srbiji, u saradnji sa ekspertima iz te oblasti.

Prezentacije sa okruglog stola možete preuzeti ovde.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat