EUBUILD PROJEKAT - TREĆI MEĐUNARODNI SAMIT O KVALITETU IZGRADNJE U ISTANBULU
SA FOKUSOM NA ENERGETSKU EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

U okviru projekta „EUbuild Energy Efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ (www.eubuild.com) delegacija Privredne komore Beograda, zajedno sa ostalim delegacijama zemalja svih partnera u projektu (Turska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Albanija), učestvovala je na  Trećem međunarodnom  samitu o kvalitetu izgradnje, održanom u Istanbulu 23.11.2011. godine. Glavne teme samita bile su:održiva budućnost građevinskog sektora, globalna konkurentnost turske građevinske industrije i finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Samit je organizovan na veoma visokom nivou, uz prisustvo velikog broja turskih zvaničnika i medijsku propraćenost. U toku samita, partneri na projektu potpisali su Deklaraciju o energetskoj efikasnosti, koja je poslata izazvala veliku pažnju najznačajnijih turskih medija. Građevinski sektor u Turskoj u velikoj meri je zaslužan za ekonomski bum ove zemlje i Turska  je sedma zemlja u svetu po izvozu građevinskog materijala. Asocijacija turskih proizvođača građevinskih materijala-IMSAD, prepoznala je značaj poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu, tako da je ove godine ceo samit bio u znaku energetske efikasnosti. Na sesiji posvećenoj energetskoj efikasnosti u zgradarstvu istaknuto je da je stambeni sektor odgovoran za oko 40% ukupne potrošnje energije i samim tim predstavlja veliki potencijal za uštede energije. Osim uštede energije, doprinosa manjoj emisiji gasova staklene bašte, značajan rezultat primene mera za poboljšanje energetske efikasnosti je porast broja radnih mesta. Neophodno je uvesti metodologiju za utvrđivanje nivoa energetske efikasnosti zgrada i primeniti je kako na nove, tako i na stare zgrade, kao i raditi na informisanju stanovništva o mogućim uštedama koje mogu ostvariti, primenom mera za poboljšanje energetske efikasnosti. Sa tim ciljem u  Ankari u toku izgradnja zgrade koja će sama da proizvodi energiju koju troši i biće otvorena za javnost.

U okviru boravka u Istanbulu organizovana je i radionica o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu. Na radionici je predstavljena analiza Evropskog instituta za performanse zgrada (European Building Performance Institute), pod nazivom „Evropske zgrade pod mikroskopom”. Ova analiza bavi se statistickim podacima koji se tiču karakterisika zgrada u zemljama Evropske unije, uključujući  Švajcarsku i Norvešku. Na osnovu ovih podataka moguće je napraviti analizu potencijala za smanjenje emisije CO2 i dati različite scenarije za sistemsko renoviranje zgrada do 2050. godine. Oko 20% zgrada je u javnom vlasništvu, a ostale su u privatnom vlasništvu. Zavisno od strukture vlasništva i godine izgradnje, zavisi i pristup renoviranju zgrada. Veliki broj zgrada izgrađen je pre više od 50 godina, a više od 40% zgrada izgrađen je pre 1960. godine, kada su zahtevi za energetsku efikasnost bili minimalni. Na radionici su predstavljeni finansijski instrumenti u Turskoj, u kojoj su dostupni slični instrumenti finasiranja kao u zemljama Balkana, najčešće ponuda bankarskih kredita, a dosta se očekuje od ESCO modela finansiranja, koji podrazumeva finansiranje od uštede energije. Ukupna potrošnja energije u Turskoj u stambenom sektoru u proteklih deset godina porasla je za 3.5%, a procenjuje se da je potencijal uštede energije u zgradama i do 30%. Učesnici radionice složili su se u oceni da je neophodno što pre doneti odgovarajuće propise na nacionalnom nivou, obezbediti nove načine finasiranja projekata energetske efikasnosti i raditi na jačanju svesti kod stanovništva o značaju energetske efikasnosti.

Boravak delegacije Privredne komore Beograda u Istanbulu, bio je višestruko koristan za sve učesnike delegacije. Ovo je bila prilika za ostvarivanje kontakata sa učesnicima iz svih zemalja, partnera u projektu, za sticanje novih znanja, kao i za jačanje saradnje između Privredne komore Beograda i njenih članova.

 

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat