OKRUGLI STO "„FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI- DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“


Sa ciljem doprinosa razvoju finansijskih instrumenata za unapređenje  energetske efikasnosti u zgradarstvu, Privredna komora Beograda, uz podršku Evropske unije, sprovodi projekat „Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild Energy Efficiency”.

U okviru projekta, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju  Privredne komore Beograda organizuje okrugli sto:

„FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI
U ZGRADARSTVU U SRBIJI - DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“
Okrugli sto će biti održan u utorak, 27. marta 2012. god., sa početkom u  10,00h,
u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12, sala IVa na četvrtom spratu.

Na okruglom stolu biće predstavljene mogućnosti ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti koje su trenutno dostupne u Srbiji, kao i iskustvo Turske (vodeći partner u EUbuild projektu“) u ovoj oblasti. Vlada Republike Srbije usvajila je Program finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti za 2012. godinu, kojim će biti obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata sa ciljem podizanja njihove energetske efikasnosti, namenjenih lokalnoj samoupravi i stanovništvu.

S obzirom na značaj tematike i njenu aktuelnost, molimo Vas da, najkasnije do 26. marta 2012. godine  potvrdite svoje učešće  na okruglom stolu putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na  e-mail adresu: ajanjic@kombeg.org.rs  ili fax-a: 011/ 3618-003. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Andjela Sofić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, Privredna komora Beograda,  tel: 011/2641-355, lok. 159.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat