ODRŽAN OKRUGLI STO„FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI - DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“


U okviru projekta Privredne komore Beograda „EUbuild Energy Efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“,  održan je četvrti okrugli sto na temu „Finansijski instrumenti za unapređenje energetske  efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji - državne subvencije - iskustvo Turske“.

 Na okruglom stolu predstavljene su mogućnosti ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti koje su trenutno dostupne u Srbiji, kao i iskustvo Turske, čija asocijacija IMSAD je vodeći partner u EUbuild projektu, u ovoj oblasti. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrdjivanju program finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti za 2012. godinu, kojom je  obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata, uključujući i javnu rasvetu, sa ciljem podizanja njihove energetske efikasnosti, namenjenih lokalnoj samoupravi i stanovništvu iy sredstava Fonda za zaštitu životne sredine. Javni poziv za kandidovanje projekata za lokalne samouprave objavljen je 26.03.2012. godine na web sajtu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja www.ekoplan.gov.rs , a u narednih nekoliko dana očekuje se i objava javnog konkursa za banke, putem kojih će biti plasirana sredstva za stanovništvo. 

Finansijski instrumenti za uštedu energije, kao što su fondovi, subvencije, zajmovi, donacije i krediti prisutni su u Srbiji, dok finansijski mehanizmi, kao što su finansiranje treće strane, ugovaranje energetskih performansi, ugovoranje garantovanih ušteda energije, kao i drugi slični mehanizmi još uvek nisu prisutni na odgovarajući način na srpskom finansijskom tržištu.

U Turskoj, vodećem partneru u projektu „EUbuild Energy Efficiency“, ove godine usvojena je Strategija za povećanje energetske efikasnosti za period 2012-2013., ali prema rečima koordinatorke projekta, u ovom dokumentu nije u dovoljnoj meri posvećena pažnja energetskoj efikasnosti u zgradarstvu. Kroz ovaj projekat sve zainteresovane strane pokušavaju da apeluju na tamošnju vlast da se osnuje nacionalna agencija za energetsku efikasnost, jer je ova oblast u nadležnosti u više ministarstava, što u mnogome otežava donošenje adekvatnih odluka.

Opština Palilula predstavila je  svoje aktivnosti na polju unapredjenja energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije. Aktivnosti ove opštine se sprovode u dva pravca: smanjivanje spostvenih troškova i poboljšanje kvaliteta života građana. Kao primer dobre prakse urađen je pojekat rekonstrukcije vrtića u Krnjači. Proračunato je da će se nakon rekonstrukcije sistema grejanja i postavljanja odgovarajuće izolacije ukupni gubici toplote smanjiti približno 2,4 puta. Opština je takođe, ostvarila saradnju sa ProCredit bankom, čija je ponuda u oblasti energetske efikasnosti i  obnovljivih izvora energije predstavljena na okruglom stolu.

Velika zainteresovanost za temu okruglog stola, kao i komentari učesnika, podstrek su Privrednoj komori Beograda da nastavi da organizuje skupove sa temama posvećenim unapređenju energetske efikasnosti, a posebno imajući u vidu činjenicu da se u današnje vreme energetska efikasnost smatra jednim od najznačajnijih resursa jedne zemlje. 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat