PROJEKAT INCO, SEMINAR: „DIZAJNIRANJE PREDLOGA ZA EU PROJEKTE“

(Okvirni Program EU (FP7) i budući program EU, Horizon 2020)

U Privrednoj komori Beograda, okviru EU Projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO) održan je seminar „Dizajniranje predloga za EU projekte“, sa fokusom na aktuelni Okvirni Program EU (FP 7) i budući program EU, Horizon 2020. 

Oslanjajući se na ciljeve Evropske unije za povećanje stope razvoja i zaposlenosti kroz unapređenje uslova za istraživanje i razvoj, javlja se potreba za poboljšanjem saradnje između naučno-istraživačkih organizacija i privrede. Ova saradnja uslovljena je dobrim poznavanjem oblasti zaštite intelektualne svojine, standardizacije, kao i dostupnih programa za finansiranje istraživanja i razvoja. U tom pravcu i u cilju doprinosa budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje poslovanja u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU, Privredna komora Beograda u partnerstvu sa četiri italijanske poslovne asocijacije   i uz finansijsku podršku Friuli Venezia Giulia Regiona (Italija), sprovodi projekat „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO).

Eksperti iz EU: Martina Desole, ekspert za EU Okvirni Progrm (NCP za FP5-FP6 i direktor za FP7, sector 3 – Saradnja i inovacije), APRE i  Romina Kocina, expert, Friuli Inovacione-Naučno tehnološki park Udine su prisutnim učesnicima seminara prezentovale osnovne procedure FP7, način pripreme projektne aplikacije i evaluaciju aplikacione dokumentacije. U nastavku seminara održana je radionica: „Učenje kroz praksu“ tokom koje su učesnici seminara dobijene informacije primenili  na praktičnom primeru i tom prilikom,prema ocenama EU eksperara, pokazali visok nivo znanja.

Sedmi okvirni program za istraživanje (FP7) je instrument za finansiranje naučnog istraživanja, objedinjuje sve inicijative EU koje se odnose na istraživanje i ima ključnu ulogu u dostizanju ciljeva kad je reč o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju, a dizajniran je sa ciljem da poboljša uspešnost u odnosu na prethodne programe čiji je fokus bio usmeren na formiranje evropskog istraživačkog prostora i razvijanje evropske ekonomije bazirane na znanju. FP7 program traje  sedam godina (od 01. januara 2007. do kraja 2013.godine), nakon čega će startovati novi program EU za istraživanje i inovacije, Horizon 2020.

 Horizon 2020 je program koji se odnosi  na razdoblje 2014-2020., a njegov cilj je pojednostavljenje i objedinjavanje svih aktuelnih programa EU namenjenih finansiranju instrživanja i inovacija. Horizon 2020 je finansijski dokument (sa ukupnim budžetom od 80 milijardi evra)  koji implementira “Uniju inovacija”,  jednu od ključnih inicijativa Strategije “Evropa 2020″ usmerenih ka razvoju globalne konkurentnosti EU sa ciljem sveukupnog razvoja i stvaranja novih radnih mesta.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat