UČEŠĆE DELEGACIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA MANIFESTACIJI „ENERGY WEEK“ U BRISELU,
U OKVIRU EU PROJEKTA „EUBUILD ENERGY EFFICIENCY“

   

U okviru EU projekta ”Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu- EUbuild Energy Efficiency”, osmočlana delegacija Privredne komore Beograda, zajedno sa delegacijama ostalih parterskih zemalja iz projekta ”EUbuild Energy Efficiency”, (Turska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) učestvovala je na manifestaciji „Energy Week” u Briselu od 18-22.06.2012.godine. Članovi delegacija, prema zahtevima projekta, bili su iz finansijskog, građevinskog, nevladinog, vladinog i naučnog sektora i medija.  Organizovane su dve celodnevne radionice, na kojima su predstavnici svih zemalja partnera predstavili aktuelno stanje u oblasti finansiranja energetske efikasnosti, kao i primere dobre prakse u svojim zemljama. Na radionicama je učestovalo i nekoliko predstavnika međunarodnih organizacija (CEPMC-Savet evropskih proizvođača građevinskih materijala, CEO Climate Strategy and Partners, EUROACE- Evropska alijansa kompanija za energetsku efikasnost u zgradama i Europe BPIE-Evropski institut za performanse zgrada) čije aktivnosti obuhvataju energetsku efikasnost, koji su prezentovali iskustva i ciljeve Evropske Unije u ovoj oblasti.

 

Investiranje u renoviranje postojećih i izgradnju novih energetski efikasnih zgrada vodi ka ispunjenju ciljeva EU strategije 20-20-20. Prema istraživanju publikovanom pod nazivom “Financing Mechanisms of Europe”s Buildings”, Evropi je neophodno oko 100 milijardi eura za renoviranje zgrada do 2020. godine, od čega je, prema aktuelnom stanju, moguće obezbediti samo polovinu. Investiranjem u energetsku efikasnost moglo bi biti kreirano oko 400.000 novih radnih mesta, a procena je da je u ovu oblast neophodno investirati 0.5-0.8% GDP-a godišnje, za šta je neophodno kreirati nove finansijske mehanizme. Izmenjena EU direktiva o energetskoj efikasnosti zahteva da od 2019.godine sve nove javne zgrade budu “nearly zero energy”, a od kraja 2020. ovaj zahtev važiće za sve nove zgrade. Zaključeno je da je situacija u svim zemljama partnerima na projektu vrlo slična i da je neophodno razviti nove instrumente za finansiranje u ovoj oblasti, kao sto je ESCO model, državne subvencije, javno-privatna partnerstva, poreske olakšice i slično. Sve zemlje zavisne su od uvoza električne energije i moraju da rade na poboljšanju energetske efikanosti. Ograničenost prirodnih resursa postaje  sve očiglednija svuda u svetu i energetska efikasnost, zajedno sa obnovljivim izvorima energije prepoznata je kao top prioritet.

Nakon predstavljanja primera dobre prakse, u zgradi Evropskog parlamenta koordinatori EUbuild projekta potpisali su Manifest o značajnim akcijama koje je potrebno preduzeti u zemljama partnerima.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat