INCO –DELEGACIJA INTERMEDIJATORA U POSETI FVG

 

U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), Privredna komora Beograda, u saradnji sa italijanskim partnerima  na projektu, organizovala studijsku posetu delegacije srpskih intermedijatora italijanskim institucijama i kompanijama Regiona Friuli Veneto Giulia.

Neke od italijanskih institucija i kompanija koje je delegacija srpskih intermedijatora (predstavnici instituta, fakulteta, poslovnih inkubatora i Zavoda za IS) posetila tokom studijskog boravka u Regionu Friuli Veneto Giulia bile su:

  • Naučno-tehnološki park FRIULI INNOVAZIONE, instituciju koja stvara dodatnu vrednost kroz podršku inovacijama,  novim tehnologijama i projektima povezivanja nauke i privrede (od ideje do realizacije);
  • CATAS, vodeći italijanski institut sa referentanim laboratorijama za ispitivanje: drveta, nameštaja, hrane i pića, kao i za monitoring vezan za zaštitu životne srediene: buku, emisije CO2 u vazduh, vodu i zemljište i sl.;
  • FVG ENERGY, kompaniju specijalizovanu za projektovanje i proizvodnju solarnih panela, 
  • OFFICINE TECHNOSIDER kompaniju za proizvodnju i preradu čelika,
  • ATOMAT GROUP, kompaniju koja posluje širom sveta i  koja u  procesima prerade čelika i drugih metala koristi najviše nivoe tehnologija i automatizacije procesa rada.

Institucije i kompanije koje je posetila delegacija Privredne komore Beograda su članiovi Privredne komore Udina i veoma blisko sarađuju sa svojom matičnom privrednom asocijacijom i preko nje ostvaruju kvalitetne i uspešne kontakte sa mnogim kompanijama u zemlji i inostranstvu, a takođe realizuju i kvalitetnu saradnju sa vlastima Regiona FVG.   

          

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat