DA LI SMO TOLIKO BOGATI DA NE ŠTEDIMO NI ENERGIJU?


 


Efekat staklene bašte, konstantni rast cena energenata i sve iscrpljeniji obim energetskih resursa dovoljno su jak razlog da se čovečanstvo koncentriše na štednju energije. Društvo u celini se neprestano susreće sa pitanjem kako se, s jedne strane, može postići visoki komfor i kako se, s druge strane, mogu postići niži troškovi energije i povoljniji ekološki bilans? Ušteda energije nameće se kao jedino racionalno rešenje, a ostvaruje se zapravo jednostavno - primenom modernih tehnologija. Savremene tehnologije  troše manje energije, a emisija ugljen dioksida se njihovom primenom  može smanjiti čak za trećinu, što je očigledna ekološka prednost. Imajući u vidu potrebe moderne privrede, ali i ograničene prirodne (a i finansijske) resurse, Privredna komora Beograda u saradnji sa ATN ELECTRONICS, organizuje seminar:

 

 

«DA LI SMO TOLIKO BOGATI DA NE ŠTEDIMO NI ENERGIJU?»

utorak, 10. novembar 2009. god.  sa početkom u 10,00 časova

u Privrednoj komori Beograda,  Kneza Miloša 12,  sala VI

 

 

Tokom seminara biće predstavljene nove tehnologije vezane za toplotne pumpe, sunčevu energiju i energiju vetra. U funkciji finansijske podrške napretku i uvodjenju modernih ekološki bezbednih i energetski efikasnijih tehnologija biće predstavljena i posebna kreditna linija EBRD za održivu energiju za Zapadni Balkan. Zahvaljujući uštedi energije i stimulacijama EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), investicije u energetski efikasnu opremu i  načine rada, mogu brzo otplatiti same sebe i istovremeno rezultirati smanjenjem troškova proizvodnje, modernizacijom i poboljšanjem konkurentnosti i rentabilnosti poslovanja.

 

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na seminaru. Seminar je bez kotizacije. Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, molimo Vas da, najkasnije do 07. novembra  2009. god. potvrdite svoje učešće putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na fax: 011/3618-003 ili na  e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jovana Grujić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju,  tel: 011/2641-355, lok. 113.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat