ODRŽAN SEMINAR „IZVEŠTAVANJE O STANJU ŽIVOTNE SREDINE-OTPAD OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE”


Sa ciljem da se omogući kvalitetna i pravovremena informisanost ustanova  koje obavljaju zdravstvenu zaštitu ili upravljaju medicinskim i farmaceutskim otpadom, Privredna komora Beograda,  u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, 5. marta 2013. godine, organizovala je seminar „Izveštavanje o stanju životne sredine-otpad od zdravstvene zaštite”.

Sve zdravstvene ustanove u republici Srbiji su generatori otpada i u obavezi su da do 31. marta tekuće godine dostave Godišnji izveštaj o vrstama i količinama otpada koje su stvorili, za prethodnu kalendarsku godinu, Agenciji za zaštitu životne sredine RS.
Tokom seminara , kome je prisustvovalo veliki broj zdavstvenih ustanova, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, detaljno su upoznati sa postupkom izveštavanja, pravilnim popunjavanjem obrazaca i novinama u postupku izveštavanja.
Ljiljana Đorđević, savetnik u odeljenju za Nacionalni registar izvora zagađivanja, Agencije za zaštitu životne sredine, predstavila je Informacioni sistem NRIZ -  novi način, elektronskog izveštavanja o stanju životne sredine.
Istakla je da će ovaj instrument  u mnogome olakšati postupak godišnjeg izveštavanja. Informacionom sistemu se pristupa preko portala NRIZ, gde se na jednostavan način vrši registracija popunjavanjem Upitnika i matičnih podataka kompanije, nakon čega se šalje Godišnji izveštaj Agenciji.  Podaci se unose samo jednom (prvi put), i u koliko nije bilo promena u proizvodnim postrojenjima, iduće godine ovi se podaci automatski preuzimaju i popunjavaju, što preduzećima daje veliki nivo pouzdanosti informacija i uštede u vremenu, u procesu izveštavanja za ŽS.  
Osnovna funkcija NRIZ-a je prikupljanje i obrada podataka, vođenje i ažuriranje niza baza podataka vezanih za industrijsko i komunalno zagađivanje. Posebno je naglasila da je neophodno da zdravstvene ustanove koje predstavljaju generatore prilikom izveštavanja popunjavaju  GIO 1 obrasce, a operateri GIO 3 obrasce.

Prezentacije:

  1. Nacionalni registar izvora zagađivanja, Dijana Čvoro, savetnik Odeljenja Nacionalnog registra izvora zagađivanja, Agencija za zaštitu životne sredine

  2. Otpad koji nastaje od zdravstvene zaštite – Obaveze izveštavanja prema Agenciji, Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik, Agencija za zaštitu životne sredine

  3. Informacioni sistem Nacionalnog registra zagađivanja, Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik, Agencija za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat