PREDSTAVLJENI PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA

U organizaciji Privredne komore Beograda i Fonda za inovacionu delatnost u Privrednoj komori Beograda održan je sastanak na kome su predstavljeni programi namenjeni finansiranju inovativnih preduzeća u Srbiji: Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

Program ranog razvoja (MATCHING GRANTS Program)  je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu.

Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje tržišno orijentisanih inovativinih tehnologija i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. Projekat koji aplicira za Program ranog razvoja mora biti planiran za period od 12 meseci i može biti iz svih polja nauke i tehnologije, u svim industrijskim sektorima.

Podnosilac Prijave mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, osnovano u Srbiji, pre ne više od 2 (dve) godine, u vreme prijave, sa većinskim srpskim vlasništvom. Program će  finansirati  tržišno orijentisane inovativne tehnologije ili usluge sa visokim potencijalom za komercijalizaciju. Sredstva će biti dodeljena u vidu granta, u vrednosti do 80 000 evra (sufinansiranje minimum 15%).

Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) namenjen je  privatnim, mikro i malim preduzećima, osnovanim u Srbiji, koja poseduju tehnološku inovaciju ili potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, konkurentsku poziciju na globalnom/lokalnom nivou i jasnu tržišnu potražnju.

Program sufinansiranja inovacija namenjen preduzećima koja se bore da obezbede značajna finansijska sredstva za razvojni ciklus i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Pored toga, Program sufinansiranja inovacija će pomagati preduzećima u razvoju aktivnosti vezanih za istraživanje i razvoj, u uspostavljanju saradnje sa strateškim partnerima iz privatnog sektora i partnerima za istraživanje i razvoj, privlačenju investitora i u plasiranju njihovih inovacija na tržište. 

Program finansira do 70 % vrednosti projekta u oblasti tehnološkog razvoja i komercijalizacije u ukupnom iznosu do 300.000 evra.  Na konkursu mogu da učestvuju kompanije osnovane u Srbiji sa najviše 10, odnosno 50 zaposlenih, koje žele da ulože u tehnološke inovacije ili imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije za oba programa  je 15. April  2013. godine.

Prezentaciju sa seminara mozete preuzeti ovde.

Portal za prijavljivanje kao i sve dodatne informacije mogu se  pronaći na sajtu www.inovacionifond.rs/

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat