PODZAKONSKI AKTI U OBLASTI AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA


Narodna Skupština Republike Srbije je tokom maja 2009. godine usvojila „Zeleni paket“ - set zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Jedan od njih je i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br 36/09). Na predlog Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, krajem oktobra 2009. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2010. do 2014. godine - jedan od niza podzakonskih akata, koji bliže definišu pojedine članove Zakona.  Ovom Uredbom precizirani su opšti nacionalni ciljevi, tj. količina ambalažnog otpada koju je potrebno reciklirati i količina pojedinih materijala koji idu u ponovnu obradu (po godinama)  za period na koji se Plan donosi. Počev od  2012. godine uvode se i specifični ciljevi za reciklažu ambalaže od papira i kartona, plastike, stakla, metala i drveta.

 

Novo zakonodavstvo u oblasti upravljanja otpadom predstavlja integrisani pristup uređenja ove problematike na teritoriji Republike Srbije i uspostavljanje održivog sistema kojim se obezbeđuje smanjenje zagađenja životne sredine, finansijska dobit za lokalnu samoupravu, razvoj reciklažne industrije, a samim tim i zapošljavanje lokalnog stanovništva. Svi operateri u celokupnom životnom ciklusu ambalaže trebalo bi da snose zajedničku odgovornost kako bi se obezbedilo da uticaj ambalaže i ambalažnog otada na životnu sredinu bude sveden na najmanju meru.

 

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat