PODRŠKA INOVACIJAMA: PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA

U Privrednoj komori Beograda predstavljen je projekat podrške inovacijama u Srbiji : Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Fond za inovacionu delatnost  je 28. juna 2013. godine objavio nastavak javnog poziva za oba programa, a rok za podnošenje prijava projekata je 30. septembar 2013. godine, do 17 časova.  Projekat podrške inovacijama u Srbiji se finansira iz donacije od 8.4 miliona evra pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA) i sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom.

Nezavisna Ekspertska komisija Fonda za inovacionu delatnost je kroz 3 javna poziva do sada odobrila  preko 4.7 miliona evra za 41 projekat izabran među 350 podnetih prijava. Fond, pored finansijske podrške kompanijima u početnim koracima u razvoju nove tehnologije, proizvoda ili usluge, nastavlja da podstiče saradnju između privatnog sektora i javnih naučno-istraživačkih organizacija i više od 40% svih prijavljenih projekata za Program ranog razvoja i 33% za Program sufinansiranja inovacija ima saradnju sa javnim naučno-istraživačkim institucijama.

Program ranog razvoja (Mini Grants Program) finansira do 85% ukupnih troškova projekta novo-osnovanih kompanija u iznosu do 80.000 evraza aktivnosti kao što su dokaz koncepta, izrada prototipa, zaštita prava intelektualne svojine, priprema poslovnog plana za privlačenje kapitala u sledećoj fazi rasta.

Program sufinansiranja inovacija (Matching Grants Program) finansira do 70% ukupnih troškova projekta u iznosu do 300.000 evra, za aktivnostiistraživanja, razvoja i komercijalizacije novih ili poboljšanih tehnologija, proizvoda i usluga sa ciljem uspostavljanja saradnje sa strateškim partnerima i investitorima i plasiranjem svojih inovativnih proizvoda i usluga na tržište.

Prisutni privrednici iskazali su veliko interesovanje i postavili veliki  broj pitanja predstavnicima Fonda za inovacionu delatnost .

Prijava se vrši preko internet stranice Fonda za inovacionu delatnost www.inovacionifond.rs, a dodatne informacije mogu se dobiti i na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@innovacionifond.rs.

Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat