Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

SEDNICE SKUPŠTINE I UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Dana 4. decembra 2009. godine biće održana 4. sednica Upravnog odbora Privredne komore Beograda - početak 11 časova i 3. sednica Skupštine Privredne komore Beograda – početak 12 :30 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12, sala na VI spratu. 

Teme sednice Skupštine Komore je:

    PODRŠKA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE PREDUZETNIŠTVU U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

Izvestilac: Gospodin Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

DNEVNI RED SKUPŠTINE
 1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA  2. SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 2. PODRŠKA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE PREDUZETNIŠTVU U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE
  Izvestilac:
  Gospodin Vladimir Ilić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje

 3. IZVEŠTAJ O RADU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2009. GODINU -  USVAJANjE

 4. PROGRAM RADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2010. GODINU - DONOŠENjE

 5. FINANSIJSKI PLAN PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2010. GODINU  - DONOŠENjE

 6. ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE, STOPE, ROKOVA I NAČINA PLAĆANjA DOPRINOSA PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA ZA 2010. GODINU  - DONOŠENjE

 7. TEKUĆA PITANjA

 
DNEVNI RED UPRAVNOG ODBORA

 1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA 3. SEDNICE UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 2. IZVEŠTAJ O RADU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2009. GODINU  -  UTVRĐIVANjE PREDLOGA

 3. PROGRAM  RADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2010. GODINU  - UTVRĐIVANjE PREDLOGA

 4. FINANSIJSKI  PLAN PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2010. GODINU  - UTVRĐIVANjE PREDLOGA

 5. ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE, STOPE, ROKOVA  I  NAČINA  PLAĆANjA  DOPRINOSA PRIVREDNOJ  KOMORI BEOGRADA  ZA 2010. GODINU  - UTVRĐIVANjE PREDLOGA

 6. RAZMATRANjE I USVAJANjE IZVEŠTAJA O RADU FINANSIJSKE KOMISIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA U 2009. GODINI

 7. DONOŠENjE ODLUKE O IZBORU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA 2009. GODINU

 8. TEKUĆA PITANjA