Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. ZA PRIVREDU


Privredna komora Beograda je 8. novembra 2013. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom:

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE
«NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014-2020. su po prvi put prezentovani u Srbiji i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.

Inicijativa Privredne komore Beograda  ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja, ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti informišu i unaprede svoje znanje o svim mogućnostima koje im se nude, kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU.

Info sesija je imala preko 40 polaznika i bila je namenjena privrednicima u MSP sektoru, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravama, univerzitetima.