Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


POTPISAN  SPORAZUM  O  SARADNJI  FORUMA MLADIH
SA INVALIDITETOM   I  SKILLS TRAINING CENTRA

U Privrednoj komori Beograda, organizovana je konferencija za štampu povodom potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između  organizacija Forum mladih sa invaliditetom i Skills Training Centar-a.
Potpisivanje sporazuma ima za cilj podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i njihovo puno uključivanje u radni proces i sredinu, kroz realizaciju jedinstvenog programa obuke menadžera i ostalih zaposlenih u kompanijama /javnim/ i srednjim preduzećima u pomenutom procesu.


23. maja 2009. godine, Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kojim se regulišu podsticaji za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, procena radne sposobnosti, obaveze zapošljavanja, kao i druga pitanja  koja su od velikog značaja, kako za osobe sa invaliditetom (OSI), tako i za poslodavce.

Kao primer dobre prakse, dan nakon Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ozvaničena je saradnja dve organizacije, koje su spoznale važnost podrške uključivanja osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života, a pogotovo zapošljavanje.

"The Disability Employment and Awareness" program usmeren je ka izgradnji i jačanju kapaciteta kompanija za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Program ima za cilj rešavanje kritičnih i neposrednih prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.
Program edukacije poslodavaca podržali su Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Beograda, kao i mnoge druge relevantne institucije.