Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE BEOGRADA

Članovi Upravnog odbora Privredne komore Beograda na sednici održanoj 4. decembra 2009. godine, jednoglasno su utvrdili Predlog Izveštaja o radu Komore Beograda za 2009. godinu. Utvrđen je predlog Programa rada i Finansijskog plana Komore Beograda za 2010. godinu, kao i Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokova i načina plaćanja doprinosa Komori Beograda za 2010. godinu.

Mr. Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je predložio, a članovi Upravnog odbora jednoglasno usvojili, da se u Visoki savet privrede, pored prof. dr  Mirka Vasiljevića, prof. dr Dragana Đuričina i Steve Đuranovića, predsednika Trgovinskog suda, imenuje i Dragan Vučićević, generalni direktor Sava centra, institucije čije učesće u oblasti organizacije kongresnih, sajamskih i kulturnih manifestacija po svim regionalnim i evropskim merilima čini više od 50% ponude Beograda.

Zahvaljujući na ukazanom poverenju Dragan Vučićević je istakao da Sava centar predstavlja jedan od najjačih kongresnih centara u regionu, koji Beogradu preko organizacije medjunarodnih kongresa, donosi između 5-6 miliona evra dobiti. On je, takođe, izrazio spremnost da će Sava centar kroz saradnju sa privredom Beograda u zajedničkom interesu i ubuduće biti mesto programskog okupljanja privrednika i centar organizacije kongresa, seminara, sajmova i izložbi.

Steva Đuranović, predsednik Trgovinskog suda je istakao značaj i neophodnost reforme pravosuđa, i u tom smislu ukazao na aktuelno stanje u Trgovinskom sudu u Beogradu, u kojem se procesuira i rešava oko 60% svih privrednih sporova u Srbiji, a koji je do sada funkcionisao bez ikakvih potresa. Međutim, nakon Uredbe o smanjenju broja zaposlenih, od trenutno 257 zaposlenih u Trgovinskom sudu, trebalo bi da ostane 155 zaposlenih. Manjak ljudi u sudu, dovešće nas u situaciju da ćemo morati da funkcionišemo na drugačiji način, što će umnogome umanjiti efikasnost suda, pre svega u pripremi suđenja, s obzirom da je reč o visokostručnim kadrovima. U tom smislu on je apelovao da, ukoliko postoji mogućnost, privreda Beograda apsorbuje i preuzme jedan broj radnika Trgovinskog suda, makar na određeno vreme, dok se situacija u oblasti pravosuđa sveobuhvatno ne reši.