Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Članovi Skupštine Privredne komore Beograda na 3. sednici, održanoj  4. decembra 2009. godine, usvojili su Izveštaj o radu Komore Beograda za 2009. godinu. Donet  je Program rada Komore Beograda za 2010. godinu. Donet je Finansijski plan Komore Beograda za 2010. godinu, kao i Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokova i načina plaćanja doprinosa Komori Beograda za 2010. godinu.

U okviru sednice održana je prezentacija Koncerna DB SCHENKER , jednog od najvećih evropskih transportera, koji posluje u 150 zemalja sveta i upošljava 240.000 zaposlenih, a u toku 2008. godine, ostvario je obrt od 33,5 milijardi evra. Koncern  DB SCHENKER  je 100% u vlasništvu Nemačkih železnica i Nemačkog ministarstva transporta, a osim transporta nudi i integrisana rešenja za automobilsku, hemisku, farmaceutsku, drvnu industriju, proizvodnju čelika i sektor MSP.

Na sednici je Rade Vasiljević predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje, informisao prisutne o podršci Nacionalne službe za zapošljavanje preduzetništvu u uslovima ekonomske krize.  Prema njegovim rečima glavni uzroci nastanka viška zaposlenih su: nemogućnost ostvarivanja pozitivnih rezultata u poslovanju, proces restrukturiranja, racionalizacija u vanprivrednim delatnostima i zaostajanje ili napredak u tehnološkom razvoju. Pre izrade Programa rešavanja viškova zaposlenih poslodavac je u obavezi da : donese

Odluku o pokretanju postupka utvrđivanja viškova zaposlenih, izvrši izmenu Akta o sistematizaciji, donese Predlog programa rešavanja viškova zaposlenih i traži Mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje i sindikata na Predlog rešavanja viškova zaposlenih.  U tom smislu , obaveze Nacionalne  službe za zapošljavanje tiču se : formiranja operativnih timova za pružanje pomoći poslodavcima i zaposlenim, predlaganje mera poslodavcima u cilju da se spreči ili na najmanju meru svede broj radnika koji ostaju bez posla, kao i informisanje  potencijalnog viška zaposlenih o mogućnostima ponovnog zapošljavanja i predlaganja mera aktivne politike zapošljavanja.