Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
I TURSKO-SRPSKOG POSLOVNOG CENTRA

 

U Privrednoj komori Beograda je održana konferencija za novinare povodom potpisivanja Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji Privredne komore Beograda i Tursko-Srpskog Poslovnog Centra.

Sevki Haci, član borda, je u ime Tursko-Srpskog Poslovnog Centra izrazio spremnost za unapređenje privredne saradnje sa Srbijom, kao centrom Jugoistične Evrope i Balkana, naročito u oblasti tekstilne i prehrambene industrije, mašinogradnje, građevinarstva i saobraćaja.

Naser Šehapi, direktor Tursko-Srpskog Poslovnog Centra, je istakao značaj privredne saradnje sa Srbijom, posebno u oblasti tranzita turskih državljana, kao i u transportu roba kroz Srbiju.

Zoran Milošević, predsednik Skupštine Privredne komore Beograda je istakao da privredna saradnja Srbije i Turske beleži stalni rast i kreće se na nivou 480 miliona dolara godišnje, ali da, još uvek, nije na nivou mogućnosti i potencijala Srbije i Turske. Komora Beograda je do sada učestvovala u potpisivanju pet sporazuma o poslovnoj saradnji sa privrednim asocijacijama iz Turske. Značajne mogućnosti za saradnju otvaraju se u oblasti saobraćaja, naročito na Koridoru X (drumskom i železničkom), kao i u realizaciji projekta Južnog toka u oblasti energetike, u kome se uključene firme iz Srbije i Turske. Osim trgovine postoji mogućnost saradnje i u oblasti turizma, kao i zajedničkih ulaganja i učešća na trećim tržištima.

Nejla Kirmin, savetnik ambasadora Republike Turske za trgovinska pitanja, izrazila je zadovoljstvo otvaranjem Centra, koji će dati podsticaj i na obostranu korist ojačati postojeću privrednu saradnju i podići na viši nivo stepen bilateralne saradnje Srbije i Turske.

Ivana Zeljković, generalni sekretar Privredne komore Beograda je istakla da će Privredna komora Beograda kao najveća asocijacija privrede u cilju ostvarivanja Sporazuma, ustupiti sve svoje raspoložive kapacitete, potencijale i ljudske resurse, kako bi se ovaj Sporazum što uspešnije konkretizovao. U tom smislu trebalo bi organizovati ekonomske forume, saradnju u oblasti edukacije i inovacija za šta postoji interesovanje obe strane.