Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

100 GODINA OD OSNIVANJA SUDA ČASTI
PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADAU Privrednoj komori Beograda je 31.01.2014.godine, održana svečana sednica povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Suda časti pri Privrednoj komori Beograda.
Sud časti pri Privrednoj komori Beograda ima dugu i bogatu tradiciju čuvara moralnih vrednosti i veliki doprinos u izgradnji novih poslovnih standarda.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde i državne uprave, pravosuđa i drugi. Prisutnima su se pored predsednika Privredne komore Beograda, dr Milana Jankovića, obratili državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave, dr Danilo Nikolić i predsednik Suda časti pri Privrednoj komori prof.dr MirkoVasiljević.

Na svečanoj sednici je predstavljen rad suda i dodeljene zahvalnice zaslužnim članovima:
 1. Profesoru dr Mirku Vasiljeviću, (redovni profesor Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu) predsednik Suda časti od 2004.godine.
 2. Profesoru dr Ivici Jankovecu, (bio profesor privrednog prava na Pravnom fakultetu u Kragujevcu) bio predsednik Suda časti, koja je do današnjeg dana, u biti preživela mnoge provere u praksi i postala temelj mnogim komorama za izradu pravnih akata o radu suda časti. Pisao je o sudovima časti u stručnoj literaturi ( u časopisu „Privredno-pravni priručnik “1982.god, biltenima komora i sl.) i mnogo doprineo aktuelizaciji rada suda.
 3. Pejčinović Momiru (diplomirani pravnik u penziji) bio je sekretar Suda časti, od 1977 do 2001. godine ( 24 godine).
 4. Ćosović Kitić Milici, (dipl.pravnik u penziji) sekretar Suda časti od 2001.do 2013.god. Autor „Zbirka prakse Suda časti pri Privrednoj komori Beograda“.
 5. Mitrović Dimitriju, (dipl.pravnik u penziji) dugogodišnji član Suda časti, od 1982-2013.godine, i to: prvo u svojstvu predsednika prvostepenog veća a zatim kao predsednik Drugostepenog veća Suda časti sve do 2013.godine kada je po isteku mandata, u skladu sa savešću kojom je ovaj posao radio, samoinicijativno dao šansu mlađima. Njegov doprinos u stvaranju normi poslovne etike je veliki i značajan.
 6. Pavićević Miljani, (sudija- Prekršajni sud Beograd) tužilac Suda časti od 2002.godine do danas, pre toga predsednik prvostepenog veća od 2000.do 2002.godine.
 7. Stanojević Milutinu, (advokat) zamenik tužioca Suda časti od 1996.godine (18 godina)
 8. Bodiroga Janković Jovanki, (sekretar Udruženja pravnika u privredi Srbije), član je Suda časti od 1978.godine bila je predsednik Prvostepenog veća u dva mandata, a zatim član Drugostepenog veća Suda časti.
 9. Pavlović Slaviši, (dipl.pravnik u penziji) član Suda časti od 1964.do 2009.godine,bio je sudija porotnik, a zatim i član Drugostepenog veća Suda časti.
 10. Obradović Vukomanu, (sudija u penziji) bio je predsednik prvostepenog veća Suda, duže od dve decenije, od 1986.do 2009. godine.
 11. Đurđević Zdravki, (sudija Apelacionog suda u Beogradu), bila je predsednik Prvostepenog veća od 2009.do 2013.godine, sada predsednik Drugostepenog veća od (mandat 2013.do 2017.)
 12. Božović Zoranu, (sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu) predsednik je prvostepenog veća Suda časti od 2005.godine.
 13. Vuletić Anki, (penzioner) bila je stručni saradnik u Sudu časti od 1979.do 2007.godine (28 godina). Sada je sudija porotnik (drugi mandat).