Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DOBRI REZULTATI STRES TESTOVA BANKARSKOG SEKTORA

 

Rezultati stres testova banaka, koji su sprovedeni poslednjih nedelja, pokazuju da su banke u Srbiji solventne i bezbedne za uloge građana. I u slučaju a dodatno opadne bruto društveni proizvod i poveća se nenaplativost kredita, banke bi bile u mogućnosti da ispune predviđeni procenat adekvatnosti kapitala. Prema rečima Radovana Jelašića, guvernera Narodne banke Srbije, urađeni su testovi za 12 poslovnih banaka, koji su dokazali da su banke solventne. Do kraja meseca i preostale četiri banke trebalo bi da budu testirane.

Stres testovi ne samo da prikazuju trenutno stanje već daju sliku pod hipotetičkim uslovima. Na primer, u slučaju da bruto domaći proizvod pada, ako se broj kredita koji ne mogu da se otplate dodatno poveća, ukoliko se nešto nepredviđeno desi sa kursom ili inflacijom, da li će i u tom slučaju banka imati adekvatnost kapitala iznad 12 odsto. Rezultati su potvrdili da bi ispitivane banke u takvim okolnostima imale adekvatnost kapitala iznad 12 odsto. Prilikom testiranja, korišćeni su podaci iz sektora kontrole centralne banke.

Sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom, dogovoreno je da NBS sprovede dijagnostičku studiju kod 16 banaka sa najvećim učešćem na tržištu Srbije. Ovi testovi zapravo predstavljaju simulaciju različitih scenarija negativnih dešavanja i procenu da ih banke izdrže bez neophodne dokapitalizacije. Naročito su dobili na značaju zbog svetske ekonomske krize i velikih problema banaka sa nenaplativim hipotekarnim kreditima.  Ovi testovi su rađeni u SAD i Rusiji, a testiranje banaka je započeto i u Evropskoj uniji.