Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

SIEPA – NOVI JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA OD 4 – 25. SEPTEMBRA 2009. GODINE

 

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA, organizovala je prezentaciju novog Javnog poziva za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava domaćim preduzećima za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.

Novi javni konkurs otvoren je od 4 – 25. septembra 2009. godine.
Privredna društva, koja prvi put konkurišu, će imati prednost u odnosu na preduzeća koja su već učestvovala u dodeli sredstava.
Privredna komora Beograda uputiće predlog Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza da se, sledećim Javnim pozivom, finansira razvoj novog proizvoda i franšize u inostranstvu.

 

  Privredna društva koja podnesu prijavu do 25. septembra 2009. godine i koja ispune uslove , mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost, i to u zavisnosti od sledećih kriterijuma: prethodnog učešća u dodeli sredstava, stabilnosti izvora finansiranja, obima ostvarenog izvoza, broja zaposlenih, značaja rezultata aktivnosti, doprinosa povećanju izvoza, ekonomske opravdanosti predložene aktivnosti i iskustva realizatora aktivnosti.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društva registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja namenjenih izvozu, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 2. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnost
 3. da uspešno posluju najmanje dve godine uzastopno
 4. da su izmirili dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava (Sl. glasnik RS br. 17/09) već četiri godine dodeljuju se bespovratna finansijska sredstva za finansiranje sledećih aktivnosti:

 1. dizajn novog proizvoda
 2. testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda
 3. sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
 4. samostalno ucesce na medjunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu
 5. dizajn novog pakovanja proizvoda
 6. dizajn promotivnih materijala (brošura i web sajt)
 7. reklamiranje u stranim stručnim časopisima
 8. organizovani poslovni susreti u inostrantsvu
 9. organizovane posete stranim trzištima
  Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom  i samostalno učešće na medjunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu. Maksimalan ukupan iznos sredstava koji moze biti odobren privrednom drustvu iznosi 1.000.000,00 dinara.