Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


PROGRAM PODRŠKE U PROMENI KARIJERE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE
"PRISMA"


Privredna komora Beograda se kao partner u Programu za promenu karijere “Prisma”, po osmi put uključila u proces resocijalizacije i aktivnog uključenja lica iz sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u savremene privredne tokove i sisteme poslovnog odlučivanja. U tom smislu, predstavnici Privredne komore Beograda, kao i predstavnici škola kao strateških partnera, aktivno su sudelovali u motivacionim radionicama, predstavljajući programe obuka bivšim pripadnicima Vojske RS i MO.

Osnovna intencija je da se kroz specijalističke obuke steknu znanja, veštine i kompetencije koje će reintegrisati polaznike u Programu promene karijere  u civilne ekonomske i društvene tokove.

U novom, osmom po redu ciklusu obuke koji startuje 28.01.2010. strateški partneri koji su učestvovali u realizaciji motivacionih radionica su:


  • Tehnička škola "Novi Beograd" - Regionalni centar za obrazovanje odraslih
  • Saobraćajna škola „Zemun”
  • Beogradska poslovna  škola – visoka škola strukovnih studija
  • Građevinska škola Beograd