Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNIKOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA POVODOM NOVOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

U petak, 31. jula 2009. godine, u Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak sa gospodinom Jovanom Protićem, nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada, povodom novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pomenuti Zakon tiče se obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane svih poslodavaca koji u radnom odnosu imaju od 20 do 49 zaposlenih, da zasnuju radni odnos na odgovarajućim poslovima sa jednom osobom sa invaliditetom, a poslodavac koji zapošljava više od 50 zaposlenih obavezan je da zaposli dve osobe sa invaliditetom i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

U Srbiji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije živi blizu 700.000 osoba sa invaliditetom, od kojih je samo 24.000 prijavljeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao nezaposleno, iako se zna da je taj broj realno znatno veći. Kvalifikaicona struktura lica sa invaliditetom je prilično loša i postoje brojne predrasude o nemogućnosti njihovog zapošljavanja, kao i velike bojazni o ceni prilagođavanja radnih mesta tim osobama, tako da je stopa zapošljavanja osoba sa invaliditetom veoma niska.

S obzirom da veliki broj privrednika nije upoznat sa gore pomenutim Zakonom, kao i da ne postoji dovoljno razvijen nivo svesti o korporativnoj socijalnoj odgovornosti i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Privredna komora Beograda ima nameru da u narednom periodu za privrednike, koji su registrovani na teritoriji grada Beograda organizuje niz seminara, obuka, radionica i treninga edukativnog i informativnog karaktera, na temu zapošljavanja lica sa invaliditetom i pomogne poslodavcima odnosno privrednim društvima da formiraju radna mesta za pomenuta lica i stvore pogodne uslove za rad.

Projekat na temu: ''Podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na tržištu rada'', koji će Komora Beograda organizovati podovom novog Zakona, trajaće 6 meseci, sa ciljem da privrednici prevaziću prepreke i teškoće sa kojima se suočavaju i pronađu rešenja za formiranje novih radnih mesta i prilagođavanje uslova rada licima sa invaliditetom.