Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

5. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA GRAĐEVINARSTVO U 2010. – OPORAVAK ILI STAGNACIJA


Na 5. sednici Upravnog odbora Privredne komore Beograda, održanoj 28. januara 2010. godine, vođena je rasprava o perspektivi oporavka privrede u 2010. godini, sa posebnim akcentom na sektor građevinarstva.
Dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda smatra da je građevinarstvo u Srbiji u izuzetno teškom položaju, jer neizdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, korupcija i nerazumevanje brojnih problema u građevinarstvu od strane države, moglo bi ovu granu privrede dovesti u nezavidnu situaciju, izostao bi priliv stranih investicija, a 50 hiljada radnika bi moglo da ostane bez posla. Situacija je alarmantna na šta ukazuje podatak da samo 3-5 odsto građevinskih firmi u Srbiji nema blokirane račune.

Prema rečima Aleksandre Damnjanović-Petrović, pomoćnice ministra u Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje, novi Zakon o planiranju i izgradnji i podzakonska akta predstavljaju dobar osnov za dobijanje lokacijskih i građevinskih dozvola. U tom smislu donošenje Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje i Uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine, moglo bi u narednom periodu stvoriti uslove za pokretanje građevinarstva, a istovremeno i velikog broja drugih privrednih grana i aktivnosti. Neizdavanje građevinskih dozvola je veliki problem, koji će biti rešen kada sve opštine i gradovi budu pokriveni planskom i urbanističkom dokumentacijom, koja je osnov za izdavanje dozvola. Pošto je svojina nad zemljištem uslov za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, vlasnici preduzeća koji su, privatizacijom došli do zemljišta kupujući fabrike a nisu nastavili proizvodnju, već hoće da grade poslovne i stambene zgrade, moraće da plate pravednu nadoknadu.

Brojne građevinske firme zbog neizdavanja dozvola ostaće bez posla, smatra Dobroslav Bojović, direktor "Napreda", jer iako se lokacijske dozvole dobiju u martu, zbog pripremnih radova gradnja bi mogla da počne tek 2011. godine. Odgovornost za određivanje cene konverzije prava korišćenja u pravo svojina nad zemljištem snosiće Ministarstvo finansija i Vlada. Cena zemljišta je najskuplja u regionu, što će zaustaviti gradnju i dolazak investitora.

Anđelko Kovačević, potpredsednik PKS je istakao da građevinski sektor u Srbiji u 2009. godini, beleži pad od 30 odsto u odnosu na 2008. godinu, dok je broj ugovorenih poslova manji za oko 50 odsto u odnosu na 2008. godinu. Građevinari traže i promenu uslova za dodeljivanje poslova na građevinskom tržištu. Sva dugovanja države prema građevinskim preduzećima, trebalo bi da u narednom periodu budu u prioritetu kako bi se pokrenuo investicioni ciklus. Zahteva se, takođe, da se PDV plaća na naplaćenu realizaciju, a ne na fakturisanu, jer plaćanje često izostane.

Prema rečima Toplice Spasojevića, potpredsednika Privredne komore Beograda, iako u oblasti građevinarstva imamo komparativne prednosti, taj resurs se iz godine u godinu smanjuje, zato nam je neophodan novi ciklus investiranja. U tom smislu on je, predložio formiranje radne grupe sa multiresornim pristupom, sastavljene od članova iz dve komore (PKS i Komore Beograda) i uglednih privrednika, koja bi našla partnera u Vladi. On se, takođe, založio za osnivanje specijalnog fonda namenjenog građevinskim preduzećima, kako bi se na što viši nivo podigla konkurentnost naše građevinske operative.