Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom
OBUKA O TURISTIČKIM VODIČIMA

Privredna komora Beograda, u sardanji sa TAIEX-om (European Commission - Technical Assistance Information Exchange Instrument), organizuje OBUKU O TURISTIČKIM VODIČIMA , koja će se održati: 


                                                12.februara 2010. godine u hotelu Best Western Šumadija
 

Cilj obuke je  predstavljanje trenutnog stanja zakonodavstva i inicijative na području EU koje se odnose na Direktivu 2005/36/EC i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koje reguliše načela i procedure za turističke vodiče sa pravnom regulativom i sa utvrđenim evropskim kvalifikacionim standardima, uz predstavljanje primera najbolje prakse koji idu u prilog održivosti bogatstva kulturne raznolikosti odredišta EU. Predavači će biti stručnjaci iz EU. program