Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODRŽANE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA I
SKUPŠTINE ZADRUŽNOG SAVEZA BEOGRADA

 

Sednice Upravnog odbora i Skupštine Zadružnog saveza Beograda održane su 24. jula 2009. godine u Privrednoj komori Beograda.

Posebna pažnja bila je posvećena aktuelnom stanju u zadrugarstvu Beograda i Srbije. Konstatovano je da su neophodne celovite promene u zadružnom sektoru, počev od Zadružnog saveza Srbije, preko regionalnih saveza, pa sve do zemljoradničkih zadruga. Zadružni savezi se moraju prilagoditi novonastaloj situaciji, zahtevima i potrebama zemljoradničkih zadruga i zadrugara. Moraju se menjati zadružna pravila, koja umnogome i otežavaju razvoj zadružnog sektora, a Zadužni savez Srbije se mora transformisati na način da svojim radom, predlozima i stavovima postane ozbiljan partner nadležnim državnim institucijama u rešavanju problema poljoprivrede i zadrugarstva. U sklopu sveukupnih promena u zadružnom sektoru, neophodno je na adekvatan način rešiti pitanje zadružne imovine i raditi na obezbeđivanju novih izvora sredstava u Zadružnom savezu Srbije, kroz izradu projekata koji se realizuju preko zemljoradničkih zadruga, a finansira ih EU. Takođe, bitno je da Zadružni savez Srbije što pre postane član Međunarodnog zadružnog saveza, čiji je svojevremeno bio i osnovač.

Predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Janković je, učestvujući u radu sednice, istakao da je zadružni pokret u evropskim zemljama izuzetno uvažen i apelovao da zadružni posleniciu Srbiji moraju učiniti napor da se takav odnos formira i prema zadružnom sektoru u Srbiji. Tom prilikom ponudio je podršku Komore u rešavanju problema u zadrugarstvu.

Skupština Zadružnog saveza Beograda donela je odluku da za kandidata za predsednika Zadružnog saveza Srbije predlaže prof. dr Dragu Cvijanovića, direktora Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda.

Na sednici Skupštine je prezentovana nova linija i metode đubrenja, kao i inovacije u području biljnih hraniva na međunarodnom planu, u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.