Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centromEFEKTI OBOSTRANE PRIMENE PRELAZNOG TRGOVINSKOG SPORAZUMA

U Privrednoj komori Beograda, 25.januara 2010.godine održan je okrugli sto na temu: 

„Efekti obostrane primene prelaznog trgovinskog sporazuma“

Konstruktivnom okruglom stolu, učestvovali su Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, Alberto Kamarata, član Delegacije EU u Beogradu, Tanja Miščević, profesor  Fakulteta politickih nauka i Aleksandar Georgievski, načelnik odelenja za poreklo robe u Ministarstvu finansija.

Imajući u vidu da Prelazni trgovinski sporazum omogućava uspostavljanje zone slobodne trgovine izmedju EU i Srbije, cilj skupa bio je upoznavanje privrednika sa načinom na koji se regulišu aspekti slobodne trgovine u ekonomiji Srbije. Prema podacima, država je zabeležila smanjenje naplate carinskih prihoda za 78 miliona evra, dok su istovremeno izvoznici uštedeli više od 310 miliona evra, izjavio je Srđan Majstorović. 

Gospodin Kamarata poručio je privrednicima da iskoriste pogodnosti  trgovinskog ugovora, trgovinske koncesije, smanjenje carine, transportne dozvole, čime je država stvorila pravni okvir za nesmetano poslovanje. Da bi se u potpunosti iskoristile ove mogućnosti, privatnom sektoru je potreban svež kapital, nove investicije, kao i poslovanje po evropskim standardima. Gospođa Miščević istakla je, da, prepreku poslovanju domaćim preduzećima predstavlja sertifikacija proizvoda, koja se još uvek radi u inostranstvu, jer Srbija nema adekvatne laboratorije.

U nastojanju da pomogne domaćim preduzećima, Privredna komora Beograda, nastaviće sa konkretnim aktivnostima u formi savetovanja i informisanja o pravilima poslovanja i privredne saradnje sa EU. Najveći izazov predstavlja izvozno orjentisana i konkurentna privreda i brži razvoj domaćeg privatnog sektora.