Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Delegacija Privredne komore Beograda u poseti članovima
Evropskog parlamenta i Evropske komisije
20-23. jul 2009. Brisel

Na poziv SME UNION of the EPP- Evropskog Parlamenta i UEAPME (Unije malih i srednjih preduzeća i zanatskih radnji), delgacija Privredne komore Beograda, predvođena predsednikom mr Milanom Jankovićem, boravila je u periodu od 20-23. jula 2009. godine u Briselu. Tom prilikom predsednik mr Milan Janković se susreo i imao radne sastanke sa više članova Evropskog parlamenta, Evropske komisije kao i članova vlada i parlamenata zemalja EU (Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Belgije, Austrije, Bugarske, Rumunije, Slovenije, Poljske, Španije).

Pored razgovora o aktuelnim privrednim temama, dogovoreni su i dalji pravci zajedničkih aktivnosti i delovanja sa visokim zvaničnicima – članovima Evropskog parlamenta, na putu evropskih integracija privrede Srbije.

Gospodin Paul Rubig, član Evropskog parlamenta, koordinator ITRE ( Industry, research and enregy) ima značajnu ulogu u procesu približavanja potencijalnih kandidata Evropskoj uniji.  Gospodin Rubig je istakao naklonost prema Srbiji i želju za što bržim ostvarivanjem članstva u Evropskoj zajednici. On je takođe istakao važnost poštovanja priorotetenih mera i regulativa od strane biznis zajednice i poručio da samo snažna i konkurentna srpska preduzeća koja primenjuju harmonizovane standarde EU, mogu da potpomognu proces integracije.


U razgovoru sa Paul Rubigom
 

U razgovoru sa Worthman Kool

Značajna podrška iz Evropskog parlamenta dobijena je i od gospođe Corien Worthman Kool, članice Evropskog parlamenta i radne grupe za ekonomske i finansijske poslove. Gospođa Kool je pružila snažnu podršku našoj zemlji i pozdravila ekonomski napredak koji je Srbija ostvarila.


Gospodin Peter Jungen, novoizabrani predsednik SME Union, član predsedništva unije malih i srednjih preduzeća Nemačke, član borda direktora Deutche Banke i predsednik biznis anđela EU, istakao je u razgovorau sa predsednikom mr Milanom Jankovićem da će se trenutna svetska finansijska kriza u narednom periodu ozbiljno reflektovati na finsijski i bankarski sektor zbog velike prezaduženosti realnog sektora. U tim poslednjim talasima krize Evropa mora biti spremna jer finasiranje putem kredita ima mnogo veću ulogu u Evropi u odnosu na Ameriku, gde je finasiranje više zasnovano na tržitu kapita.

 

Gospodin Karlheinz Kopf, co-predsednik SME Unije, predsednik parlamentarne grupe OVP u Austrijskom parlamentu, u srdačnom razgovoru sa predsednikom Privredne komore Beograda, mr Milanom Jankovićem, istakao je značaj saradnje privrednika Srbije i Austije  i spremnost da tu saradnju nastavimo i u budućem periodu. Austrija je zainteresovana da nastavi ulaganja dalje u region, posebno u Srbiju koja joj je najznačajniji partner sa  Balkana.

Središnja tema razgovora sa delegacijom iz Francuske, koju su činili : gospodin Patrick Moulin, generalni sekretar SME Union Francuske, gospodin Alain Lamossoure, član Evropskog parlametna i predsednik Komiteta za budžet, Jean Paul Gauzes, član evropskog parlamenta, Jean-Michel Ferrand, član Francuskog parlameta i predsednik SME Unije Francuske, bila je na poboljšanju ekonomske saradnje i povezivanju privrednika Francuske i Srbije, pa je povodom toga dogovoreno da delegacija Privredne komore Beograda u septembru poseti Francusku i konkretizuje buduće zajedničke aktivnosti. Delegacija francuskih parlamentaraca je takođe istakla da će u Evropskom parlamentu pružiti punu podršku u približavanju Srbije EU.

Imajući u vidu obim ulaganja italijanskih firmi u Srbiju, Cesare Cocchi, predsednik SME Unije Italije, predložio je saradnju i tesno povezivanje sa Confartigianatom, Konfederacijom malih i srednjih preduzeća iz Italije, kako bi se MSP Srbije i Italije poslovno povezala i uspostvila saradnju.

Bivši ministar finansija Grčke i član grčkog parlamenta, Cristos Folias je ponudio punu podršku u Srbiji na njenom putu ka EU i istakao značaj dugogodišnjeg prijateljstva naših zemalja.

Značajni bilateralni razgovori obavljeni su sa članovima parlamenata i vlada zemalja Bugarske, Slovenije, Rumunije , Mađarske i postignut je dogovor da se zajednički u narednom periodu organizuje niz regionalnih konfernecija sa aktuelnim temama iz obalsti MSP i preduzetništva.

Predsednik Privredne komore Beograda pozvan je od strane gospodina Mitra Avramova , SME Union Bugarska, da poseti Ministrastvo inostranih poslova Bugarske i susretne se sa ministrom inostranih poslova. Sa gospođom Valiom Čilovom, genaralnim sekretarom Entrepreneurs GERB, dogovoreno je, da se krajem godine, organizuju B2B susreti preduzeća iz Bugraske i Srbije. U okviru ovih susreta održaće se i skup žena preduzetnica dveju zemalja u duhu jačanja i promovisanja ženskog preduzetništva.

O brojnim projektima iz oblasti građevine razgovarano je sa gospodinom Marianom Milutom, predsednikom Udruženja poslodavaca Rumunije.

Podrška koju su domaćini u Briselu dali delegaciji Privredne komore Beograda ohrabruje i stimuliše u daljem radu, uz generalni utisak da su nam vrata za ulazak u EU širom otvorena.

Radni sastanci u NORMAPME I UEAPME


U razgovoru sa gospodinom Andrea Benasijem

 

U razgovoru sa gospodinom Loucas Gourtsoyannis

Značajne razgovore i dogovore o saradnji, u svojstvu predsednika PKB i počasnog predsednika SASMP (Srpske asocijacije malih i srednjih prduzuzeća) mr Milan Janković imao je sa generalnim sekretarom UEAPME (Unija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Evrope) gospodinom Andrea Benasijem i gospodinom Loucas Gourtsoyannis , direktorom NORMAPME.

SASMP (Srpske asocijacije malih i srednjih prduzuzeća) je član  UAPME ( Unija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika  Evrope) krovne organizacije MSP i zanatskih radnji EU, koja reprezentuje interese evropskih zanatlija, trgovaca i malih i srednjih preduzeća Evrope. UEAPME podržava oko 12 miliona preduzeća i oko 85 miliona zaposlenih, kroz 83 članice koje čine nacionalne, medjusektorske i druge biznis asocijacije koje podržavaju MSP sektor. UAPME je prepoznata kao evropski socijalni parnter i deluje u ime malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u evropskom socijalnom dijalogu i pregovorima sa EU instituacijama.

Glavni ciljevi ove organizacije, kao reprezenta MSP sektora Evrope su:

  • Praćenje politika i zakonodavnih procesa EU i informisanje članova po svim pitanjima politike EU koja se odnosi na preduzetnike, trgovce, MSP sektor.
  •   Reprezentovanje i promocija interesa i mišljenja organizcaija članica podržava ideju evropskih integracija i doprinosa kooperaciji u Evropi.

Kao prepoznati predstavnik MSP sektora Evrope, UEAPME deluje u pravcu utvrđjivanja smernica za Evropu. Politika malih i srednjih preduzeća ima direktnu ulogu

u svim politikama EU koje utiču na MSP sektor i zbog toga je jačanje socijalnog dijaloga i direktni kontakt sa EU institucijama od izuzetnog značaja.

UEAPME teži da osigura da se interesi MSP uzimaju u obzir po svim zakonskim pitanjima koja imaju uticaja na njihvo poslovanje. Neke od glavnih zakonskih oblasti u kojima UEAPME aktivno učestvuje su ekonomska i fiskalna politika, politika zapošljavanja, socijalna politika, politika preduzeća, istraživanje i razvoj, inovacije, unutršnje tržište.

UEAPME analizira ulogu MSP u evropskoj ekononomiji i izazove sa kojima se MSP suočava. Na osnovu tih analiza indetifikuju se načini na kojima se MSP mogu prilagoditi izazovima otvorene  i konkurente ekonomije EU. Sektorska politika UEAPME formirana je od strane eksperata i nacionalnih MSP organizacija koje se bave specifičnostima sektora i od predstavnika evropskih MSP sektorskih organizacija UEAPME. Oko 20 evropskih sektorskih asocijacija su članice UEAPME ili partnerski član.

Jedna od njih je NORMAPME, deo UEAPME orjentisana na misiju zaštite  MSP sektora u procesu standardizacije i sertifikacije . Uvođenje evropskih standarda predstavlja ključ opstanka i daljeg poslovanja kompanija. Edukacija o uvođenju novih tehnologija i pomoć pri implementaciji harmonizovanih standarda, biće u fokusu usluga prema članicama Komore Beograda.

Sastanak sa članovima konzorcijuma ETRURIA iz Italije

Predsednik Privredne komore Beograda, mr Milan Jankovic sreo se i sa gospodinom Fredericom Ionijem, predstavnikom građevinskog konzorcijuma iz Italije. Gospodin Ioni je ponudio građevinskim firmama iz Srbije mogućnost da učestvuju u konzorcijumu sa španskim, potrugalskim i italijanskim firmama na izgradnji putne infrastrukture u Africi. Na sastanku je dogovoreno učešće Energoprojekta i najavljena je zajednička saradnja od početka septembra.

Tim Privredne komore Beogarad će se aktivno uključiti u rad pomenutih organizacija, kako bi omogućili srpskim preduzećima da se pripreme u pogledu standardizacije, edukacije i aplikacije evropskih projekata u procesu pridruživanja EU. Nastaviće se kontinuirani rad u oblasti evropskih integracija i zastupanje interesa privrednih subjekata na međunarodnoj sceni.