Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

UPRAVNI ODBOR – NACIONALNA BEZBEDNOST KAO FAKTOR OBLIKOVANJA PRIVREDNOG AMBIJENTA U SRBIJI I REGIONU

 

Sednici Upravnog odbora Privredne komore Beograda je, pored brojnih privrednika, predstavnika regionanlnih privrednih komora i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, prisustvovao i Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova gospodin Ivica Dačić.

Gospodin Dačić se prisutnima obratio na temu: „Nacionalna bezbednost kao faktor oblikovanja privrednog ambijenta u Srbiji i regionu“.

U svom izlaganju on je posebnu pažnju posvetio ekonomskim aspektima nacionalne bezbednosti koje su sadržane u Strategiji nacionalne bezbednosti kao i pojedinim rizicima bezbednosti kao što su organizovani kriminal, korupcija, pranje novca, finansiranje terorističkih akcija, visokotehnološki kriminal, narkomanija i trgovina ljudima.

Budući da su Strategijom nacionalne bezbednosti zaštita nacionalnih vrednosti i uključivanje u evropske integracije određene kao nacionalni interes, pred našom državom se nalazi period prilagođavanja i ispunjavanja standarda neophodnih za članstvo u Evropskoj uniji. To podrazumeva izgradnju institucija, harmonizaciju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, kao i saradnju i aktivnosti svih državnih institucija, svaka u okviru svojih nadležnosti, u borbi protiv bezbednosnih izazova i rizika. Iz svih navedenih razloga, kao i zbog činjenice da je samo ekonomski jaka država i stabilna država, Srbija se nalazi u procesu intenzivne tranzicije, naglasio je ministar Dačić.

Niz strategijskih i zakonskih predloga iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, finansijskog kriminala, pranja novca i finansiranja terorizma je već doneseno kao i Akcioni planovi koji se nalaze u procesu realizacije. U cilju uspešnog sprovođenja predviđenih mera, ministar Dačić je posebno naglasio značaj saradnje javnog i privatnog sektora.

Pored značaja koji nacionalna bezbednost ima u kreiranju privrednog ambijenta, ministar je ukazao i na njenu zavisnost kako od regionalnog tako i od globalnog bezbednosnog okvira. Regionalna saradnja na otklanjanju bezbednosnih izazova i rizika je od ključnog značaja, a Srbija, kao značajan činilac regionalne bezbednosti, ima važnu ulogu u ostvarivanju stabilnog bezbednosnog okruženja koje će omogućiti stabilan privredni razvoj.

Ministar Dačić je, na kraju, istakao da je uspešno funkcionisanje firmi od vitalnog interesa za bezbednost Srbije kao i da je nužno ostvariti povoljne bezbednosne uslova kako bi se privredna aktivnosti uspešno odvijala.

Brojna pitanja, koja su gostu postavili uspešni privrednici i članovi Upravnog odbora, odnosila su se na funkcionisanje vlade i državnu politiku, pa tek onda i na aktivnosti ministarstva policije. Odgovarajući na pitanja ministar Dačić je zaključio da se koncept neoliberalnog kaptitalizma urušio zato što je bio nerealan i da je sada neophodno sagledati pravac u kome svetska ekonomija ide, kao i da je svetska finansijska kriza mnogo promenila svest onih koji odlučuju jer krahiranje privrede znači i krah političke elite. On je istakao važnost sinhronizovanog delovanja svih državnih organa Srbije kao celine, kao i neophodnost saradnje svih institucija.