Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

EKONOMSKA SITUACIJA SRBIJE – VIĐENJE I PREPORUKE MMF-a

 


Na okruglom stolu sa privrednicima i bankarima, održanom 22. juna u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji , gospodin Bogdan Lissovolik, istakao je da je Srbija, prema procenama MMF-a, bliža ostvarenju lošijeg scenarija, prema kome će pad ekonomske aktivnosti u 2009. godini iznositi šest, umesto optimističnih dva odsto. Ipak, zbog stabilnog bankarskog sektora Srbija je u boljem položaju nego zemlje u okruženju.

Sastanak je otvorio Milan Janković, predsenik Privredne komore Beograda, izrazivši nadu da će međusobni dijalog, u uslovima negativnih efekata svetske ekonomske krize, doprineti pronalaženju adekvatnih rešenja a usporavanje daljeg pada ekonomije Srbije. Petar Stefanović, predsenik Odbora Udruženja finansijskih organizacija, moderator skupa, naglasio da je potrebu saradnja privrednika I bankara kako bi realan sektor opstao. Takođe je istakao da je podrška MMF –a od izuzetnog značaja, za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije.

Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, Bogdan Lissovolik, prezentovao je ulogu MMF-a i mere koje sprovodi za ublažavanje potresa ekonomske krize u različitim zemljama. Prema njegovim rečima, ekonomska kriza pogodila je podjednako sve privrede sveta, a mnoge zemlje su zapale u ozbiljnu recesiju, te su neophodne hitne mere I intervnecije države. U osvrtu na stand buy aranžaman zaključen sa Srbijom, istakao je da je ovaj sporazum važan sa aspekta vraćanja poverenja tržišta. Pad bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu 2009. godine je 2%, ali da se do kraja 2009. godine očekuje pad do 6% bruto društvenog prozvoda. Takođe, budžetski deficit prelazi planiranih 3% tako da će Vlada Rebublike Srbije morati preduzeti dalje mere na smanjenju deficita, što će biti predmet razgovora sa MMF-om u avgustu ove godine. Privrednici su ukazali na problem nelikvidnosti i velika dugovanja države prema realnom sektoru, kao i da bi povećanje PDV-a, kao jedna od mogući mera, bilo pogubno za oporavak privrede. Na pitanja vezana za finansijaki sektor, Bogdan Lissovolik je istakao da je Srbija, zbog likvidnog  i kapitalno jakog bankarskog sektora u povoljnijem položaju od drugih zemalja u okruženju. Stres testovi, koji se na preporuku MMF spovode  u bankarskom sektoru mnogih zemalja imaju za cilj identifikovanje stanja i sposobnosti bankarskog sektora da izdrži udare ekonomske krize. Za dalji razvoj finansijakog tržišta, posebno tržišta kapitala I osiguranja, neophodno je razvijanje kvaliteta informacija I računovodstvenih podataka uz primenu međunarodnih standarda.